test

Sosiaalityöntekijän virka Soiten lastensuojelussa

Hakuaika päättyy  8.12.2023 12:00

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA SOITEN LASTENSUOJELUSSA Etsimme sinua sosiaalityöntekijä Soiten avo- ja sijaishuollon tiimiin.

Hakuaika virkaan 8.12.2023 klo 12 saakka.

Maksamme sinulle kilpailukykyistä palkkaa, joka on 4286,84 €/kk. Meillä on huumorintajuinen ja yhteen hiileen puhaltava työyhteisö, meri tuoksuu ja aurinko paistaa, tänne on helppoa tulla!

Työskentelemme systeemisen toimintamallin mukaisesti, jossa jokaisella tiimillä on oma perheterapeutti. Johtava sosiaalityöntekijä ohjaa ja tukee asiakastyötä ja sinulla on mahdollisuus konsultoida koko ajan tiimin muita jäseniä. Sinulla on vahva tiimin, johtavan sosiaalityöntekijän ja esimiehen taustatuki ja meillä on käytössä myös lakimiespalvelu. Tiimeille on järjestetty työnohjaukset ja olemme kehittämässä vahvempaa mentorointia uusille työntekijöille. Meillä on oma Instagram-tili soite_lastensuojelu, josta voit käydä kurkkaamassa työyhteisömme päivityksiä.

Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Edellytämme sinulta sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Laillistettujen hakijoiden puuttuessa sijaisuuteen voidaan valita lain edellyttämät sosiaalityön opinnot suorittanut henkilö (sijaiskelpoinen).

Hae virkaa täyttämällä sähköinen hakemus. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää Soiten henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan, negatiivinen huumausainetestin tulos sekä laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 6.2 §:ssä tarkoitettu rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta.

Soittele, jutellaan lisää!

palvelualuejohtaja perhekeskuspalvelut Maarit Biskop, p.040 806 5151 maarit.biskop(a)soite.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Oili Hagström, p. 044 780 9994 oili.hagstrom(a)soite.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä p. 040 804 2720 ulla.siirila(a)soite.fi

Kokkola 15.11.2023

EN TJÄNST SOM SOCIALARBETARE INOM BARNSKYDDET I SOITE Vi söker dig som är socialarbetare till Soites team för öppenvård och vård utom hemmet.

Tjänsten kan sökas fram till 8.12.2023 kl. 12:00.

Vi betalar dig en konkurrenskraftig lön på 4 286,84 €/månad. Vi har humor och arbetar mot samma mål, havet doftar och solen skiner. Det är lätt att komma hit!

Vi arbetar enligt systemiska verksamhetsmodellen där varje team har en egen familjeterapeut. Den ledande socialarbetaren handleder och stöder i klientarbetet, och du har hela tiden möjlighet att konsultera de andra medlemmarna i teamet. Du har stödet av ett starkt team, den ledande socialarbetaren och din chef, och vi har också tillgång till juristtjänster. För teamen har det ordnats arbetshandledning, och vi utvecklar starkare mentorverksamhet för nya arbetstagare. Vi har ett eget Instagram-konto, soite_lastensuojelu, där du kan kika på uppdateringar från vår enhet.

Kunskaper i svenska räknas som merit. Vi förutsätter behörighet som legitimerad socialarbetare i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015). Vid brist på legitimerade sökande kan vikariatet tillsättas av en person som utfört de studier inom socialt arbete som lagen förutsätter (behörig att arbeta som vikarie).

Sök tjänsten genom att fylla i en elektronisk ansökning. Vi ber dig bifoga din CV till din elektroniska ansökning. Du behöver inte bifoga kopior av examens- och arbetsintyg till din elektroniska ansökning, men du bör vara beredd på att ta dem med till en eventuell intervju.

Innan valet fastställs ska den sökande visa upp ett intyg om sin arbetsförmåga av en av företagsläkarna för Soites personal, ett negativt resultat från ett drogtest samt ett straffregisterutdrag som krävs enligt 6.2 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn. Prövotiden är 6 månader.

Ring, så kan vi prata mer!

ansvarsområdeschef, familjecentertjänster Maarit Biskop, tfn 040 806 5151, maarit.biskop(a)soite.fi

Ledande socialarbetare Oili Hagström, tfn 044 780 9994 oili.hagstrom(a)soite.fi

Ledande socialarbetare Ulla Siirilä, tfn 040 804 2720 ulla.siirila(a)soite.fi

I Karleby 15.11.2023

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Tutustu työnantajaan