Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on uudelleen haettavana 29.1.2021 klo 15.00 mennessä

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA TERVEYSSOSIAALITYÖSSÄ

Sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien muodostaman terveyssosiaalityön tiimin jäsenenä. Ensisijaisesti työ sijoittuu Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikköön.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian yksikön sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu asiakkaiden ja vanhempien tapaamiset, sosiaaliturvaan ja kuntoutukseen liittyvien asioiden kartoittaminen ja eteenpäin vieminen sekä perheen kokonaistilanteen huomioiminen. Lisäksi sosiaalityöntekijä toimii sosiaalityön asiantuntijana yksikön moniammatillisissa tiimeissä sekä tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Työyhteisömme on kehittämismyönteinen ja motivoitunut ja meillä suhtaudutaan myönteisesti täydennyskoulutukseen. Työnohjaus on järjestetty. Arvostamme sosiaalityön työkokemusta, asiakas- ja kehittämislähtöistä työotetta, palvelujärjestelmän laajaa tuntemusta sekä valmiuksia tehdä joustavasti ja sujuvasti moniammatillista yhteistyötä. Paineensietokyky sekä hyvät vuorovaikutustaidot ovat työssä tärkeitä. Ruotsin kielentaito katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukainen laillistetun sosiaalityöntekijän pätevyys. Hakemus pyydetään jättämään sähköisenä www.soite.fi/tyopaikat -sivuilla. Sähköiseen hakemukseen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun. Palkkaus on Kvtes:n mukainen ja määräytyy kuntayhtymän palkkaohjelman mukaisesti.

Ennen valinnan vahvistamista valitun on esitettävä nähtäväksi kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Lisäksi valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote, joka ei saa olla 6 kuukautta vanhempi. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Soite on savuton työpaikka.

Tervetuloa osaksi työyhteisöämme!

Lisätietoja antavat:

Magdalena Snellman, vastuualuejohtaja puh 040 804 3980, magdalena.snellman@soite.fi

Jaakko Kosonen, vastuualuejohtaja puh 040 653 4064, jaakko.kosonen@soite.fi


Kokkolassa 5.1.2021


KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.