Skip to main content
test
SOSIAALITYÖNTEKIJÄT, Työikäisten asiakasohjaus - Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, Keusote

Meillä työikäisten asiakasohjauksessa haemme nyt sosiaalityöntekijöitä.

Haettavana olevat virat on perustettu aluehallituksessa uusina virkoina.

  • Asiakasohjaus on sosiaalihuollon palvelu, joka auttaa asiakasta saamaan tarvitsemansa palvelut, ohjaa asiakasvirtoja ja tekee ensivaiheen tuen tarpeen mukaiset päätökset.
  • Asiakasohjauksen yleisenä tavoitteena on Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä asiakkaiden varhainen tukeminen. Työn tavoitteena on rakentaa oikea-aikaisesti sosiaalihuollon asiakkaan tarpeita vastaava palvelujen kokonaisuus ja sovittaa ne yhteen muiden toimijoiden tarjoamien mahdollisuuksien kanssa.
  • Työikäisten asiakasohjauksen pääasiallisiin tehtäviin sisältyvät neuvonta ja ohjaus, virka-aikainen sosiaalipäivystys ja akuutit sosiaalihuollon tehtävät, sosiaalihuoltolain mukainen tuen tarpeen arviointi, ensivaiheen tukitoimien suunnittelu ja päätöksenteko taloudellisesta tuesta. Asiakasohjaus antaa myös konsultaatiotukea muille ammattilaisille ja toimii yhteistyössä asiakkaan sidosryhmien ja muun viranomaisverkoston kanssa. Sosiaalityö kohdentuu erityisen tuen tarpeessa oleviin asiakkaisiin ja esimerkiksi sosiaalihuoltolain 21§, 22§, 24§ ja 25§ mukaisten palvelujen ja sosiaalisten riskitekijöiden asiakkaisiin.
Käytössämme ovat ProConsona-OMNI360- ja Sosiaalieffica-asiakastietojärjestelmät ja ajanmukaiset työvälineet, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteiset henkilöstöetuudet ja työterveyshuolto. Toimipisteemme sijaitsevat Hyvinkäällä ja Järvenpäässä, ja työssä liikutaan koko hyvinvointialueella.

Pääset kehittämään asiantuntemustasi monialaisessa Työikäisten asiakasohjauksen tiimissä, jossa työskentelee yli 20 ammattilaista ja jossa vallitsee hyvä yhdessä tekemisen kulttuuri. Meillä on mahdollisuus etätyöhön, työnohjaukseen ja kouluttautumiseen.

Tehtävässä edellytetään työkokemusta sosiaalihuollon palveluista sekä viranhoitoon liittyvän lainsäädännön, palveluverkoston ja -prosessien tuntemista sekä kykyä näiden monipuoliseen soveltamiseen käytännön työssä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii asiakaslähtöistä ajattelua, hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja organisointitaitoja, perustason ict-osaamista sekä ongelmanratkaisukykyä vaihtuvissa tilanteissa.

Kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7§:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa huomioimme myös maisterivaiheen opiskelijat tai tehtävään voidaan ottaa enintään vuodeksi henkilö, jolla suoritettujen opintojen perusteella on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen.

Palvelussuhteen tietoja:

  • vakituinen virkasuhde (2kpl) 1.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan
  • tehtäväkohtainen palkka on 3861,23 e/kk. Lisäksi maksamme työkokemukseen perustuvaa lisää.
  • Työaika on virka-aikainen 37,75 h/vk ja liukuva.
Lisätietoja antaa esimies Merja Degerlund puh. 050 497 2789, merja.degerlund@keusote.fi

Hakuaika päättyy 9.2.2023 klo 14.00.

  • Haastattelut järjestetään 13.2. alkavalla viikolla.
Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Sinulle suositellut työpaikat