Sovellusasiantuntija - Rauman kaupunki

Haemme sosiaali- ja terveystoimialan neljän hengen ATK-tiimiin erityisesti sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavaa määräaikaista sovellusasiantuntijaa ajalle 1.11.2021-31.12.2022.

Sosiaalipalvelujen sovellusasiantuntijan tehtäväkenttään kuuluu laajasti erilaisia työtehtäviä, joiden hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta tietojärjestelmien kehittämisestä, käyttöönotoista ja ylläpidosta. Tuntemus sosiaalipalveluiden erilaisista palvelutehtävistä katsotaan eduksi. Työssä menestyminen vaatii itsenäisestä työotetta, oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja, asiakaspalvelutaitoja sekä projekti- ja kehittämisosaamista.

Sovellusasiantuntija vastaa sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien (muun muassa ProConsona Sosiaalityö/Omni360, ProConsona Lastenvalvoja, Nappula) sovellustuesta, pääkäyttäjätehtävistä, järjestelmätoimittajayhteistyöstä, kehittämisestä ja projekteista. Hän vastaa myös sosiaalipalvelujen Kanta-palveluiden ja kirjaamisen kehittämisestä, ja toimii yhdyshenkilönä kansallisiin ja hyvinvointialueen kehittämishankkeisiin sosiaalipalvelujen tietojärjestelmä- ja digiasioiden osalta.

Sovellusasiantuntija huolehtii lisäksi muun muassa sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmien sovellustuesta, käyttäjähallinnasta, laitetilauksista ja prosessipiirtämisestä. Sovellusasiantuntija vetää työryhmiä ja kuuluu useisiin työryhmiin, kuten Sosiaali- ja terveystoimialan tietosuoja- ja ICT-työryhmiin.

Kelpoisuusvaatimuksena vähintään sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkintoa ja vahvaa tietoteknistä osaamista. Tarvittaessa valinnassa huomioidaan myös muun soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon omaavat hakijat.

Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Lisäksi edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Koeaika on 6 kuukautta.

Tehtävää haetaan 25.10.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.rauma.fi/rekry. Tarvittaessa hakemuksen voi lähettää kirjallisena osoitteeseen: Rauman sosiaali- ja terveystoimiala, PL 283, 26101 Rauma.

Lisätietoja

http://www.rauma.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa talous- ja hallintopäällikkö Katja Aalto p.044 403 2602 tai sähköpostitse katja.aalto@rauma.fi

Lisätietoja

Rauman kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala, Hallinto ja hoitotyön henkilöstöpalvelut

Rauma on vetovoimainen 40 000 asukkaan meri- ja kulttuurikaupunki. Rauman kaupungin palveluksessa on noin 3000 työntekijää, joista reilut 1000 työskentelee sosiaali- ja terveystoimialalla. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme sekä organisaatio- ja palvelurakenteitamme. Henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työilmapiiri ovat meille tärkeitä asioita. Rauman kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Steniuksenkatu 2, 26100 Rauma

Sinulle suositellut työpaikat