Skip to main content
test
Sovelluskoordinaattori - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden keskitetyissä palveluissa on haettavana SOVELLUSKOORDINAATTORIN vakinainen tehtävä.

Sovelluskoordinaattori työskentelee varhaiskasvatuksen sovellustuen tiimissä. Tehtävänkuvaan kuuluu laajasti varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmien (mm eVaka, Titania ), digitaalisten ympäristöjen, sovellusten ja laitteiden hallinnointiin, käytönaikaiseen tukeen, kehittämiseen ja kouluttamiseen liittyviä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin kuuluu digipedagogiikan (Välkyt -toiminta) kehittämiseen ja kouluttamiseen liittyviä tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa, vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa tai ammatillista perustutkintoa sekä hyviä digitaalisia taitoja.

Lisäksi tehtävässä edellytetään varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa käytettävien järjestelmien hyvää hallintaa ja asiantuntemusta sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintaympäristön tuntemusta. Hyvät viestintä- ja vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja kehittämishaluinen asenne ovat edellytyksiä tehtävässä onnistumiselle. Eduksi luetaan työkokemus vastaavista tehtävistä.

Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa tehtävissä kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/805/2023. Hakemukset on toimitettava 8.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat varhaiskasvatusjohtaja Kirsi Ranki ja sovelluskoordinaattori Anne Jokiniemi sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Varhaiskasvatus keskitetyt palvelut

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Torikatu 10, 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat