Specialiserande läkare, barnneurologi - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
en specialiserande läkare i barnneurologi.

Unga läkare värdesätter Vasa högt som specialiseringsort. Vårt sjukhus har fått 5/5 stjärnor i en ranking av utbildningsplatserna i Finland.

Behörighetskrav: legitimerad läkare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet. (Behörighetsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.
Dessutom ska den valda inlämna ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Överläkare i barnneurologi Jan Olme
Tel. 06-213 1111 (växel)
jan.olme@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!