Specialiserande läkare (öppen ansökan) - Vaasan sairaanhoitopiiri

Vi söker
specialiserande läkare för tidsbestämda tjänster vid Vasa centralsjukhus. Lediga platser finns även för läkarstuderande i slutskedet av sina studier. Fortlöpande ansökan.


Behörighetskrav: Legitimerad läkare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Specialområdenas överläkare
www.vasacentralsjukhus.fi
Start - För vårdgivare - För arbetssökande - Rekrytering - Läkarrekrytering
tel. 06-213 1111 (växel)
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2 300 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Sinulle suositellut työpaikat