Specialklasslärare eller speciallärare - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Vi söker en specialklasslärare eller speciallärare till Kiinamyllys skola som ansvarar över sjukhusundervisningen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. I skolan undervisas barn och unga i grundskoleåldern både inom specialsjukvårdens avdelnings- och öppenvård.

Av den sökande krävs utmärkta kunskaper i svenska och goda kunskaper i finska. Till arbetsuppgifterna hör specialundervisning för elever på åk 7-9 med psykisk ohälsa. Av den sökande förväntar vi oss god samarbetsförmåga och vilja att arbeta i mångprofessionella nätverk. Mångsidig ämneskompetens på åk 7-9 ses som fördel. Arbetet innebär mycket samundervisning.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Den som väljs bör uppvisa godtagbart straffregisterutdrag före tillträdandet. Tjänsten besätts med prövotid.

Läs mer

https://blog.edu.turku.fi/kiinamylly/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

tf. föreståndare Juha-Pekka Mynttinen, tfn 040 480 8511, juha-pekka.mynttinen(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Fostran och undervisning, Grundläggande utbildningen, Kiinamyllyn koulu

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Leminkäinengatan 14-18 c, 20520 Turku

Sinulle suositellut työpaikat