Skip to main content
test
Specialklasslärare - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Vi söker två specialklasslärare till Sirkkalabackens skola och Sirkkala skola, svenskspråkiga skolor med specialklasser för elever på åk 1-6 i Åbo.

Välkommen i vår fina gemenskap i helt nybyggda och nyrenoverade lärmiljöer!
Vi söker dig som har förmåga att undervisa elever med olika funktionsvariationer, du har god samarbetsförmåga och är flexibel. Du är en person som är motiverad, initiativtagande och som tycker om att arbeta i team.

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Den som väljs bör uppvisa godtagbar utredning om hälsotillstånd och straffregisterutdrag före tillträdandet. Tjänsten besätts från 1.8.2023 tillsvidare med sex månaders prövotid.

Läs mer

https://blog.edu.turku.fi/sirkkalabacken/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Närmare uppgifter ges av föreståndare Johanna Lindfors, tfn 040 137 1585, johanna.lindfors(a)edu.turku.fi
Att lämna in ansökan: Ansökan inlämnas i första hand elektroniskt. Skriftliga ansökningar kan inlämnas innan ansökningstiden utgår till Bildningssektorns registratur, PB 355, 20101 Åbo.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, fostran och undervisning, Sirkkalabackens skola

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med över 6000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Sirkkalagatan 20, 20700 Turku

Sinulle suositellut työpaikat