Specialklasslärare - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Specialklasslärare - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Vi söker en specialklasslärare, timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2019-31.7.2020.
S:t Olofsskolan har grundläggande undervisning i åk 7-9. För mera information se skolans hemsida: https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/

Behörighetskrav i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998.

Den som väljs bör uppvisa straffregisterutdrag före tillträdandet. Tjänsten besätts med sex månaders prövotid.

Lisätietoja

https://blog.edu.turku.fi/stolofsskolan/

Närmare uppgifter ges av rektor Christer Karlsson, tfn (02)-262 92 45, 050-432 36 62, christer.karlsson(a)turku.fi
Att lämna in ansökan: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Åbo stad, Bildningssektorn, Grundläggande utbildningen, S:t Olofsskolan
Osoite: Klostergatan 11, Åbo

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo. Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Tutustu työnantajaan