Specialklasslärare - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en specialklasslärare för ett moderskapsledighetsvikariat till Nummen koulu för tiden 19.11.2020-5.6.2021.

Nummen koulu har både allmän undervisning och specialundervisning.

Behörighetsvillkor till tjänsten är enligt förordning 986/1998.
Om behöriga sökande saknas, beaktas eventuellt även icke-behöriga sökande.

Språkkunskapskrav är kunskaper i finska.

Vi förutsätter erfarenhet av undervisningsarbete.

Vi värdesätter egna initiativ och goda samarbetsfärdigheter.

Vi erbjuder en stimulerande och trevlig arbetsmiljö.

Prövotiden är tre månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 40-41.
De som kallas till intervju ska ta med examens- och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Rektor Kai Luoma, tfn. 040-582 8300

Bildningssektorn/Nummen koulu
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.