Specialläkare, 2 tjänster - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Arbete i hemmarehabiliteringscenter som en del av ett multiprofessionellt team. Arbetet innefattar mottagningsarbete på poliklinik, hembesök och expertarbete med ett multiprofessionellt team.

Den 1 januari 2021 inledde den nya resultatenheten Geriatriska och rehabiliterande tjänster sin verksamhet i Åbos hälsotjänster. Helheten inkluderar tre hemmarehabiliteringscenter som centraliserat genomför öppna rehabiliteringstjänster för de äldre. I centren genomförs rehabilitering i grupper och individuell rehabilitering på centret, hemma och i boendeservicens enheter. Rehabiliteringen genomförs mångsidigt i enlighet med principerna för geriatrisk rehabilitering, och team som består av olika yrkesgrupper möjliggör omfattande geriatrisk bedömning och intervention med vilka man under rehabiliteringsperioden kan på ett korrigerande sätt påverka även sådant som leder till nedsatt funktionsförmåga. Det multiprofessionella teamet inkluderar experter i vårdarbete, fysioterapeuter, ergoterapeuter, en geronom och en specialläkare. På rehabiliteringscentret finns också en kontrollpoliklinik för höftfrakturpatienter.

Rehabiliteringsperioderna är planerade så att de är tillräckligt långa och intensiva för genomförande av stegvis och effektiv rehabilitering. I början av rehabiliteringsprocessen genomför man en omfattande kartläggning och ställer mål och metoder för rehabiliteringsperioden tillsammans med klienten. Under rehabiliteringsperioden utreder och vårdar man orsaker bakom rehabiliteringsbehovet eller faktorer som påverkar rehabiliteringen med hjälp av metoder inom geriatrisk rehabilitering. Bland annat minnesdiagnostik och utredning av orsaker till fall är väsentliga delar av vården. I slutet av rehabiliteringsprocessen upprättar man en rehabiliteringsplan för vardagen för rehabiliteringsklienten, och klienten styrs till tjänster som möjliggör ett rehabiliterande liv.

Behörighetskraven fylls av en person som har en specialläkares rätt till tjänsten inom tillämpligt medicinskt specialområde.

Dessutom förutsätts goda kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.

Vi uppskattar goda interaktionsfärdigheter och färdigheter att arbeta i ett multiprofessionellt team.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren
  • Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Geriatriska tjänster, rehabiliterande tjänster och tjänster inom specialområde
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • TKU25-30-151-21
  • 31.5.2021
  • Enligt läkaravtalet
  • 3.5.2021 - 25.5.2021 15:00
  • LäkareHälsovårdssektornÅboEgentliga Finland

Kontaktinformation

Taru Falenius, tel. 040 579 6749, taru.falenius@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Lära dig mer om oss

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Geriatriska tjänster, rehabiliterande tjänster och tjänster inom specialområde

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Sinulle suositellut työpaikat