test
Speciallärare - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad söker speciallärare/specialklasslärare

Staden Jakobstad behöver speciallärare/specialklasslärare till den grundläggande utbildningen.

Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt till pedagogisk utveckling. Du använder dina goda sociala färdigheter och din flexibilitet i det kollegiala samarbetet. Du värdesätter elevaktivitet och funktionalitet i din undervisning och du har en positiv elevsyn. Din digitala kompetens ses som en fördel.


Behörighet för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Tjänsten besätts med en (1) månads prövotid.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd ( narkotikatest ingår)och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Videointervjuer med formellt behöriga sökande görs kontinuerligt under ansökningstiden.

Läs mer

http://www.jakobstad.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Bildningsdirektör Jan Levander
044 785 1479 eller
jan.levander@jakobstad.fi.
Rektor Maria Eklund
044 785 1356
maria.eklund@edu.jakobstad.fi
Rektor Johan Nygård
044 785 1768
johan.nygard@edu.jakobstad.fi

Lär dig mer om oss

Bildningsverket

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet.


Adress: Strengbergsgatan 1, PB 41, 68600 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat