test
Speciallärare - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som speciallärare i Sjökulla skola fr.o.m. 1.8.2022.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (F986/1998).
Den till tjänsten valda skall uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd eller godtagbart intyg från Kyrkslätts kommuns företagshälsovård samt straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet.
Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi arbetsnyckel (399765). Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk utbildning/registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 26.1.2022 kl. 12.00.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Sjökulla skolas rektor Johanna Willman tfn 040 1269 350 eller e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Serviceområdet för bildning och fritid, Svensk utbildning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.

Sjökulla skola är byskolan belägen i norra Kyrkslätt. Skolan har ca 100 elever och ett lärarlag på 8 lärare. Skolan har enkla klasser i åk 1-6 .

Skolans utrymmen är nyrenoverade och nybyggda år 2017. Skolan är belägen i en naturnära miljö, invid sjön Tampaja och med skogen runt hörnet. Skolan bildar tillsammans med Sjökulla daghem, Sjökulla inlärningscenter. Välkommen med i vårt team!


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat