S:t Karins stad söker en speciallärare inom småbarnspedagogiken i fast anställning. Första arbetsområdet är den svenska förskolegrup-pen som verkar i samband med S:t Karins svenska skola.

För uppgiften krävs det goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken samt behörighet enligt (540/2018) 30 §:n som nämns i lagen för småbarnspedagogik. Den person som väljs ska innan valet fastställs visa upp straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002).
Vi erbjuder en inspirerande och utvecklingsinriktad arbetsgemen-skap samt yrkesprofessionellt stöd. Du får vara med och planera den kommande skolbyggnadens utrymmen samt verksamheten där.

Arbetet börjar 06.04.2021 eller enligt överenskommelse.
Kom och arbeta till ett team som är kreativt och yrkeskunnigt. Vi har möjlighet att tillsammans skapa något nytt i en ny och frisk miljö.

Lön: 2626,07 euro i månaden. Arbetstagaren har möjlighet till per-sonligt tillägg.


Vi önskar i första hand ansökningarna elektroniskt. Skriftliga an-sökningar och CV sänds till adressen: S:t Karins svenska förskola / Gunilla Lehtinen, Päiväläisenkatu 1, 20780 S:t Karins. Märk kuvertet med Speciallärare i småbarnspedagogik. Vi returnerar inte de skriftliga ansökningarna eller andra bilagor. Även ansökningar från icke behöriga med utbildning inom småbarnspedagogik beaktas.


Lisätietoja

http://www.kaarina.fi

Tutustu työnantajaan

Tf. Daghemsföreståndare Gunilla Lehtinen, 050-3731104
gunilla.lehtinen@kaarina.fi
Ifall du behöver hjälp med den elektroniska ansökan, tag kontakt med rekryteringsplaneraren
Niina Alho, p. 050 3146197
niina.alho@kaarina.fi

Kaarinan kaupunki, Sivistyspalvelut, Varhaiskasvatus, Päiväkodit
Osoite: 20780 Kaarina

S:t Karins är med över 34 000 invånare en livskraftig stad i utveckling i Egentliga Finland. Vi sysselsätter kring 1 800 personer inom olika branscher. Enlig vår senaste enkät gällande välmående i arbetet skulle 77% rekommendera oss som arbetsgivare. Vi erbjuder goda möjligheter till fortbildning och yrkesmässig utveckling. Den bästa platsen för dig.

Kaarinan kaupunki - Savuton työpaikka