Skip to main content
test
Speciallärare inom småbarnspedagogik - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar ett vikariat som speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola under tiden 22.8.2022 (eller enligt överenskommelse) - 31.7.2023. Specialläraren arbetar i Sjökulla daghem och i Winellska förskolan (Prästgårdsbackens daghem).

Specialläraren inom småbarnspedagogik arbetar på ett mångsidigt sätt som expert inom specialpedagogik och bildar genom delat ledarskap tillsammans med Sjökullas daghemsföreståndare och viceföreståndare enhetens ledarteam som ansvarar för pedagogiken. Sjökullas daghemsföreståndare fungerar även som speciallärarens förman.

Till arbetet hör att observera, vara modell, vägleda och ge råd till daghemmets personal i genomförandet av en inkluderande småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Specialläraren i småbarnspedagogik fungerar som pedagog och mentor samt implementerar specialpedagogiska metoder i verksamheten. Speciallärarens uppgift är att stärka den specialpedagogiska kompetensen i mångvetenskapliga nätverk och att främja samarbetet i barnets övergångar under lärstigen.

Vi erbjuder dig:
- Möjlighet att påverka pedagogiken genom delat ledarskap tillsammans med föreståndaren
- En mångsidig arbetsbild där du har möjlighet att påverka daghemmets verksamhet
- Smidig och flexibel verksamhetskultur som ständigt utvecklas
- Bra arbetsgemenskap och en kunnig förman
- Omfattande fortbildningsmöjligheter för att utveckla ditt eget kunnande
- Utmärkta IKT-verktyg
- Företagshälsovårdstjänster
- Konkurrenskraftig lön 2867,40.

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lönen betalas enligt UKTA.

De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002). Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 19.8.2022 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi arbetsnyckel (451549) eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

https://www.kyrkslatt.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Catrine Nordström svarar på förfrågningar fr.o.m 18.7.22, tfn 050-3106908, e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Svensk småbarnspedagogik, Sjökulla daghem

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar.

Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats.


Adress: ., 02540 Kylmälä

Sinulle suositellut työpaikat