Speciallärare i smågrupp i förskolan med barn med olika stödbehov.

Som speciallärare planerar du den specialpedagogiska verksamheten i gruppen, ansvarar för uppgörandet av barnets plan med tilläggsbilaga, sammankallar till nätverksmöten, delger de andra i teamet aktuella arbetsmetoder och samarbetar med gruppens lärare samt övrig personal.

Arbetsplats: Finno förskola, Finländarvägen 4, 02270 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

vtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal


Behörighet i enlighet med lagen för småbarnspedagogik (540/2018). Även lärare inom småbarnspedagogik med erfarenhet av barn med stödbehov samt speciallärarstuderanden tas i beaktande.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Vi värdesätter en positiv inställning till arbetet med barn i behov av extra stöd samt en god smarbetsförmåga i kontakten till vårdnashavare och arbetskamrater.

Finno daghem är ett daghem med sju grupper varav fyra är integrerade smågrupper. I förskolan har vi 3 smågrupper med 15 barn / grupp.
Vi finns i samma byggnad som Finno skola, med ett brett mångprofessionellt kunnande.

Arbetet vi erbjuder är ett visstidsvikariat med eventuell förlängning.

På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Varje individ, såväl barn som vuxen, uppmärksammas som den är.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Finno_forskola

Mer om arbetsgivaren

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Tove Nummelin-Lång, 046 877 3146 eller tove.nummelin-lang@espoo.fi

Esbo stad, Bidningssektorn, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Finländarvägen 4, 02270 Espoo

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.