Skip to main content
test
Speciallärare inom småbarnspedagogik - Kokkolan kaupunki

Karleby stads småbarnspedagogik ledigförklarar en tjänst som speciallärare inom småbarnspedagogik. Specialläraren fungerar som speciallärare i barngrupper på sitt område samt som sakkunnig inom specialsmåbarnspedagogik. Hen konsulterar och vägleder personalen i hur barnets behov av stöd identifieras i ett tidigt skede samt hur stödet ordnas, förverkligas och bedöms. Hen fungerar som medlem i ett team för speciallärare inom småbarnspedagogik med ansvar för planeringen och utvecklingen av specialsmåbarnspedagogik.

Behörighetsvillkor är examen i enlighet med 30 § i lagen om småbarnspedagogik. Icke behöriga sökande som lämpar sig för arbetet kan beaktas för visstidsanställning.

Den till tjänsten valda speciallärarens uppgifter preciseras närmare innan den nya verksamhetsperioden 2022-2023 inleds. När uppgiftsbeskrivningen slås fast beaktas småbarnspedagogiken som helhet och de rådande samt framtida behov av speciallärarnas arbete. I uppgiftsbeskrivningen kan också beaktas den valda speciallärarens kunnande och tidigare erfarenhet. Av den sökande förutsätts möjligheten att vid behov förflytta sig från en enhet och arbetsplats till en annan under arbetsdagen. Karleby är en tvåspråkig stad och därför ses kunskaper i svenska som merit.

Vänligen lämna in ansökan med bilagor elektroniskt senast 24.5.2022 kl. 16 i www.kuntarekry.fi. Den som inte har möjlighet att lämna in ansökan elektroniskt kan skicka sin skriftliga ansökan till adressen: Karleby stad/registraturen/Bildningsväsendet/Småbarnspedagogik, PB 43, 67101 Karleby.

Den som blir vald ska visa upp ett läkarutlåtande från företagshälsovården över sitt hälsotillstånd (inkl. narkotikatest) och ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet.

Karlebys småbarnspedagogik vill stödja sina anställdas yrkesutveckling och upprätthållandet av kompetensen genom att erbjuda möjligheten att delta i extern och intern utbildning.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Pirjo Harjupatana, pirjo.harjupatana@edu.kokkola.fi, 044 7809 272
Satu Forsberg, satu.forsberg@kokkola.fi, 044 7809 886

Lär dig mer om oss

Karleby stad, Bildningsväsendet, Småbarnspedagogik

Karleby är en tvåspråkig stad som förnyas djärvt och utvecklas hållbart. Karleby stad och dess koncernbolag erbjuder sammanlagt närapå 2 033 arbetsplatser. Vi sysselsätter en stor grupp yrkeskunniga inom olika branscher! Mest sysselsätter bildningsväsendet och sektorn stadsmiljö. Ungefär 500 personer arbetar inom småbarnspedagogik och vi behöver kontinuerligt nya arbetstagare till vår glada och utvecklingsorienterade grupp. Mellersta Österbottens utbildningskoncern beviljade 2019 Karleby stads småbarnspedagogik titeln årets mest utbildningsorienterade organisation, och småbarnspedagogik vill upprätthålla och utveckla personalens kunnande genom kompletteringsutbildning och olika sätt att dela kunnandet. Småbarnspedagogikens verksamhet utvecklas internt bland annat genom olika arbetsgrupper och ansvarspersonsystem som arbetstagarna kan söka sig till. Karleby stad satsar på personalens välbefinnande bland annat med e-passet som kan användas mångsidigt för olika tjänster.


Adress: Karleby, 67100 Kokkola
Karleby stad - Savuton työpaikka Karleby stad - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat