test
Speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola - Kirkkonummen kunta

Svensk småbarnspedagogik i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som speciallärare inom småbarnspedagogik och förskola fr.o.m. 1.8.2022. Tjänsten är för närvarande placerad i Hommas daghem.

Är du en person som tycker att barnens välbefinnande och kultur är viktig och dessutom tycker att barndomen är viktig som sådan och jobbar för det? Då är du den person vi söker.

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Behörighetskraven bestäms enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018).
Lönen betalas enligt AKTA.
De som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag inom 30 dagar från anställningen (L504/2002).
Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Ansökningar med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag skall lämnas senast 26.1.2022 kl. 12.00 elektroniskt under adressen www.kuntarekry.fi arbetsnyckel (399410) eller per post under adressen Kyrkslätts kommun, Svensk småbarnspedagogik, PB 20, 02401 Kyrkslätt.

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Daghemsföreståndare Tina Stjernberg tfn 040 839 0472 eller e-post: fornamn.efternamn(at)kyrkslatt.fi

Lär dig mer om oss

Bildnings- och fritidstjänster, Svensk utbildning

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Kyrkslätt är en rökfri arbetsplats. Välkommen med i vår duktiga skara!


Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat