Speciallärare inom småbarnspedagogiken - Lohjan kaupunki

Vi söker till Lojo en speciallärare inom småbarnspedagogiken med utvidgat arbetsområde för visstidsanställning för tiden 4.1. - 31.12.2021.

Specialläraren inom småbarnspedagogiken arbetar inom den kommunala småbarnspedagogiken och familjedagvården samt inom den privata småbarnspedagogiken. Specialläraren inom småbarnspedagogiken arbetar inom hela Lojo. Daghemsföreståndaren för respektive daghem är chef för specialläraren. Lärarna inom småbarnspedagogiken möts regelbundet för att få referensstöd och utveckla nya idéer.

Specialläraren inom småbarnspedagogiken stödjer planenligt personalen inom småbarnspedagogiken under alla faser inom trestegsstödet i den inkluderande småbarnspedagogiken. Specialläraren inom småbarnspedagogiken bland annat observerar, handleder, modellerar och erbjuder konsultation för gruppernas personal enligt barnens/familjernas behov. Dessutom innefattar arbetet samarbete med vårdnadshavare samt yrkesövergripande samarbete i olika nätverk.

Den som väljs till befattningen ska ha goda interaktionsfärdigheter som arbetet kräver, förmåga att ta egna initiativ, förmåga att hantera även stora helheter och att arbeta flexibelt i olika nätverk.

Behörighetsvillkoren för uppgifter som speciallärare i småbarnspedagogik är:
- behörighet för uppgiften som lärare i småbarnspedagogik och utöver examen avlagda studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter som speciallärare. Närmare bestämmelser gällande dessa studier utfärdas genom förordning av statsrådet.
- pedagogie magisterexamen med specialpedagogik som huvudämne, utbildning till speciallärare inom småbarnspedagogik.

Lönen är 2862,50 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls mån 9.11.2020.

Mer information ges av:
speciallärare i småbarnspedagogik Merja Tikkanen tfn 044 374 0747

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 30.10.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-299-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Basserservice för barn under skolåldern och deras familjer
Adress: Karstuvägen 4, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka