Skip to main content
test
Speciallärare inom småbarnspedagogiken - Loviisan kaupunki

Vi söker en speciallärare inom småbarnspedagogik som fungerar som småbarnspedagogiken sakkunnig i barnets individuella undervisning, fostran och välmående från och med 1.8.2024 i en ordinarie anställning.

Tycker du att barns delaktighet och samarbete med familjer är viktigt inom småbarnspedagogiken? Känner du dig inspirerad i en arbetsgemenskap där du får dela med dig av ditt kunnande och får lära dig något nytt? Kom med och implementera en inkluderande verksamhetskultur med oss.

Vi söker en speciallärare inom småbarnspedagogik som fungerar som småbarnspedagogikens sakkunnig i barnets individuella undervisning, fostran och välmående. Som speciallärare inom småbarnspedagogiken planerar du lämpliga stödåtgärder för barnets inlärning och utveckling tillsammans med barnets vårdnadshavare, personalen inom småbarnspedagogiken och mångprofessionella aktörer. Till dina arbetsuppgifter ingår även vägledning av personal samt att förmedla specialpedagogisk kompetens till dem. Du får vara med i utvecklingen av enheternas pedagogik och inkluderande verksamhetsmetoder.

Vi söker en professionell person inom småbarnspedagogiken, med god förmåga till växelverkan, som vill förverkliga ett respektfullt samarbete och har ett utvecklande arbetssätt. Arbetet sker i flera enheter och i flera olika grupper, vilket kräver flexibilitet, tidsplanering och anpassningsförmåga till förändrade situationer och olika arbetsgemenskaper.

Vi erbjuder dig en uppgift som ger dig möjligheter att prova på nya arbets- och verksamhetssätt. Du får stöd av ett speciallärarteam samt via regelbundna möten med den mångprofessionella arbetsgruppen för småbarnspedagogik. Chefen för småbarnspedagogik kommer att vara din närchef. Uppgiften kräver användning av de båda inhemska språken. Utöver tidigare erfarenhet värdesätter vi även ett sätt att se på frågor ur andra perspektiv.

Vi förutsätter speciallärarbehörighet inom småbarnspedagogiken i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Grundlänen är 3067,36 euro i månaden samt ett uppgiftsrelaterat tillägg. Vid besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på fyra månader.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) samt visa upp ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet inom 30 dagar från inledandet av arbetsförhållandet.

Ansökningar, med bifogade studie- och arbetsintyg, emottages via kuntarekry.fi/se/. Ansökningstiden går ut 11.3.2024 kl. 12.

Läs mer

http://loviisa.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn: 044 349 3132, e-post: sofia.hoff@loviisa.fi

Lär dig mer om oss

Varhaiskasvatus

Kom och jobba i Finlands bästa småstad! I Lovisa bor cirka 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.


Adress: Schäsvägen 3, 07930 Pernaja
Loviisan kaupunki - Savuton työpaikka Loviisan kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Loviisan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat