Speciallärare/Timlärare i huvudsyssla - Kaarinan kaupunki

Vi lediganslår en fast timlärartjänst och söker en samarbetsvillig speciallärare med specialpedagogiskt kunnande. Du har också undervisning som timlärare främst i A1-finska. Du bör kunna samarbeta, anpassa din undervisning till elevers olika stödbehov och vara beredd och intresserad av att arbeta med digitala hjälpmedel i undervisningen.

S:t Karins är en finskspråkig kommun med ca 1500 svenskspråkiga invånare. Staden ligger mellan Åbo och Pargas, endast 10 min. bilväg från Åbo centrum. S:t Karins erbjuder sina anställda goda möjligheter att utvecklas professionellt och satsar på att främja välmåendet bland personalen.

I S:t Karins finns en svenskspråkig grundskola (åk 1-6) med ca 200 elever. I personalen har vi för tillfället 15 lärare och 7 skolgångshandledare. Skolan grundades år 2011 och har haft en stadig tillväxt under alla år. För tillfället planeras ett helt nytt skolhus som ska stå klart år 2022. I Hovirinta skolhus kommer två skolor (Hovirinnan koulu och S:t Karins svenska skola) samt två förskolor (den finska och svenska förskolan) att samsas om gemensamma utrymmen. Nu finns det alla möjligheter att få vara delaktig i planeringen, att skapa en välfungerande, trygg och trivsam pedagogisk lärmiljö för både elever och personal.

Elever och undervisningspersonal i skolan har en personlig lärplatta och skolan har framgångsrikt tillämpat lärplattan som ett pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.

Vill du jobba med trevliga kolleger i en skola där samarbete, trygghet, ansvar, respekt och kompetens är ledord i vår verksamhet? Är du beredd att jobba med digitala hjälpmedel och aktivt främja det svenska skolspråket? Lämna in din fritt formulerade elektroniska ansökan senast den 21.5.2021 kl. 15. Vi ser fram emot att få höra vad just du kunde erbjuda vår skolas gemenskap.

Behörighetskrav som speciallärare i enlighet med förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/1998. För arbetet krävs kunskaper i svenska på modersmålsnivå och ansökan lämnas in på svenska.

Barnens trygghet är viktig i all vår verksamhet och en förutsättning för att bli vald till uppgiften förutsätter att arbetstagaren förbinder sig att trygga barnets personliga integritet och säkerhet. Vi granskar ditt straffregisterutdrag innan arbetsavtalet uppgörs (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). Tjänsten besätts med 6 mån. prövotid.

Vi önskar i första hand elektroniska ansökningar.
Skriftliga ansökningar returneras ej, och eventuella övriga bilagor beaktas inte.

Du kan bekanta dig med skolans verksamhet via vår hemsida och sociala medier:
https://kaarina.fi/sv/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/st-karins-svenska-skola
https://stkarinssvenskaskola.com
https://www.facebook.com/StKarinsSvenskaSkola/

Lisätietoja

http://www.kaarina.fi
https://kaarina.fi/sv/varhaiskasvatus-ja-opetus/perusopetus/st-karins-svenska-skola

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rektor Maria Engblom
050-3146098
maria.engblom@kaarina.fi

Lisätietoja

Kaarinan kaupunki, Sivistyspalvelut

S:t Karins är med sina knappt 34 000 invånare en livskraftig stad i utveckling i Egentliga Finland. Vi sysselsätter kring 1 800 personer inom olika branscher. Enlig vår senaste enkät gällande välmående i arbetet skulle 77% rekommendera oss som arbetsgivare. Vi erbjuder goda möjligheter till fortbildning och yrkesmässig utveckling. Den bästa platsen för dig.


Osoite: 20780 Kaarina
Kaarinan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat