Speciallärare, Winellska skolan - Kirkkonummen kunta

Speciallärare, Winellska skolan - Kirkkonummen kunta

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar en tjänst som vikarie för speciallärare i Winellska skolan för tiden 1.8.2019 - 31.7.2020.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den som anställs skall uppvisa en godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd eller godtagbart intyg från Kyrkslätts kommuns företagshälsovård samt straffregisterutdrag (L504/2002, arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi. Per post skickas ansökan med intyg över behörighet och CV eller matrikelutdrag under adressen Kyrkslätts kommun/registraturen, Svensk utbildning, PB 20, 02401 Kyrkslätt. Ansökningstiden går ut 30.5.2019 kl 12.00.

Lisätietoja

http://www.winellskaskolan.fi

Winellska skolan, rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Bildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, Winellska skolan
Osoite: Gesterbybågen 3, 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.
Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.
Bildningsväsendets mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av den grundläggande utbildningen, och vidare till andra stadiets gymnasieutbildning, är en ledande tanke i vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande.
Som arbetsgivare erbjuder vi många nya möjligheter och utmaningar. Läs mer om oss på www.kyrkslatt.fi.
Välkommen med i vår duktiga skara.

Tutustu työnantajaan