Specialsjukskötare - Kirkkonummen kunta

Specialsjukskötare - Kirkkonummen kunta

En ordinarie tjänst som specialsjukskötare inom missbrukarvårdstjänsterna i Kyrkslätts kommun.

Vi ledigförklarar en ordinarie tjänst som specialsjukskötare inom Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster fr.o.m. 15.10.2019 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav för tjänsten är legitimering i Finland enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94). Uppgiften förutsätter tidigare erfarenhet av och kunnande i rusmedelsarbete samt god förmåga att arbeta i grupp. Terapeutiska färdigheter och kunskaper i svenska räknas som merit. Körkort är en fördel men inte nödvändigt. Vi förutsätter vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster är en enhet som koncentrerar sig på polikliniskt rusmedelsarbete. Enheten sköter rusmedels- och spelberoende klienter och deras anhöriga. Arbetet omfattar bedömning av vårdbehov, jourarbete, deltagande i substitutionsvård handledning av grupper, individuella samtal, och handledning av grupper inom öppenrehabiliteringsverksamheten.

I arbetet ingår också veckoslutsarbete. Sjukskötaren arbetar i ett mångprofessionellt team. I arbetsgruppen ingår en missbrukarterapeut, sjukskötare, en rehabiliteringshandledare, missbrukarhandledare, chefen för missbrukarvården och en deltidsanställd läkare.

Lönen utgår enligt AKTA.

Arbetstiden är 38 t 75 min, allmän arbetstid i genomsnitt.

Lämna din ansökan före 27.9.2019 kl. 12.00 med kommunrekrys elektroniska blankett (arbetsnyckel 249738).

Läs mer

http://www.kyrkslatt.fi.

Mer om arbetsgivaren

Lämna din ansökan före 27.9.2019 kl. 12.00 med kommunrekrys elektroniska blankett (arbetsnyckel 249738).
Ytterligare information av chefen för missbrukarvården Kari Kopra tel. 040-7075118 eller per e-post till fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kommun, stödtjänster för funktionsförmågan, missbrukarvårdstjänster
Adress: ., 02400 Kirkkonummi

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.