Specialsocialarbetare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Specialsocialarbetarens uppgifter i Åbo stads utlänningsbyrå. Uppgifterna omfattar öppenvård inom vuxensocialarbete och socialarbete för barnfamiljer samt barnskydd bland invandrare med flykting- och återflyttningsbakgrund, och därtill särskilda uppgifter inom invandrararbete, till exempel socialarbete i mottagningsfasen och främjande av integrationen.

Behörighetsvillkoren är fastställda enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (817/15).

Dessutom förutsätts erfarenhet av motsvarande uppgifter samt goda kunskaper i skriven och muntlig finska.

Övriga språkkunskaper betraktas som meriter.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

ledande socialarbetare Jyri Mikkola 0505907940 / jyri.mikkola@turku.fi
Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektor, Familje- och socialservice, Familje- och socialservice, Utlänningsbyrå, socialarbete
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgif-ter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.