Städare/Teamledare - Mustasaaren kunta

Städare/Teamledare - Mustasaaren kunta

Städservicen söker en(1) städare/teamledare på heltid (100%) till Smedsby skolområdet med ett tillsvidare arbetsavtalsförhållandet.
Kompetenskrav: Ledare för städarbetare eller lokalvårdarexamen. För arbetet krävs nöjaktiga muntliga kunskaper i både finska och svenska språket för att skolorna och daghemmen är tvåspråkiga.
Till dina arbetsuppgifter hör t.ex. att fungera som städchefen högra hand i den dagliga organiseringen av städtjänster. Du deltar aktivt i kundarbetet, utför kvalitetsgranskningar, handledning och introduktion av städpersonalen. Deltar själv i städarbetet och har ett område som du dagligen städar.
Du behöver egen bil i arbetet.
Vi erbjuder inspirerande arbetsmiljö, korrekta arbetsredskap och mångsidigt jobb.
De som jobbar vid skolor och daghem bör visa upp ett straffregisterutdrag ensligt straffregisterlagens 6 § 2 mom. före anställningens början.
Arbetet inleds 1.8.2019 eller enligt överenskommelse och med en prövotid på 6 månader.

Städchef Teresa Lehtimäki-Mustajärvi puh.06 327 7111 tai 044 727 1528
Serviceledare Birgitta Ahlskog puh.044 727 1254

Fastighetsverket
Osoite: Bölesundsvägen 11, 65610 Mustasaari

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark.
I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!

Tutustu työnantajaan