Skip to main content
test
Stadsarkitekt - Maarianhaminan kaupunki

Nu söker vi Mariehamns stads blivande stadsarkitekt

MARIEHAMNS STAD
I sjöfartsstaden Mariehamn, Ålands egen huvudstad, är havet alltid nära. Med ett rikt kultur- och friluftsliv, hög kommunal service och ett dynamiskt näringsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i. När avstånden är korta finns det mer tid för fritid. Antalet invånare är idag drygt 11 700 och målet är att växa ytterligare.

Mariehamns stad är en stor och modern arbetsgivare med cirka 800 anställda inom flera olika branscher. Vi arbetar för att ge våra invånare den bästa vardagen, samtidigt som vi utvecklar vår förvaltning och service så att vi även i fortsättningen är en attraktiv stad för våra invånare och besökare.

ARBETSUPPGIFTER
Stadsmiljösektorn bildas hösten 2022 som en ny sektor i stadens organisation. Till sektorn hör bland annat en sammanhållen och bred planeringsverksamhet som leds av stadsarkitekten. Som stadsarkitekt är du med och formar den nya organisationen. Stadsarkitekten har i uppdrag att utveckla staden i enlighet med stadsfullmäktiges riktlinjer.

Till stadsarkitektens arbetsuppgifter hör att säkra en högkvalitativ planeringsverksamhet som skapar hållbara och attraktiva livsmiljöer för många generationer framöver. Som stadsarkitekt utvecklar du det offentliga rummet och livet mellan husen. Du förenar bevarandet av kulturhistoriska värden med tillväxtfrämjande prioriteringar inom ramen för en hållbar utveckling. Du samverkar och för dialog om gestaltning, arkitektur och kulturmiljöer med invånare och andra intressenter. I uppdraget ingår att vara föredragande i stadsmiljönämnden i stadsplanefrågor.

BEHÖRIGHET
Behörighetskrav är vid universitet eller högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagd examen inom arkitektur eller motsvarande utbildning.

KOMPETENS
Vi söker dig som kommunicerar tydligt och enkelt, håller andra informerade och hanterar frågor direkt och öppet. Du analyserar situationer och finner lösningar som driver frågor framåt. Du initierar, driver och följer upp utveckling av processer och dialog med berörda samt målsätter projekt och skapar motivation hos andra att prestera enligt hög standard.

VILLKOR
Tjänsten är tillsvidare, heltid och med tillträde enligt överenskommelse. Vid anställningen tillämpas prövotid om 6 månader.

ANSÖKAN
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Intervjuer kan ske fortlöpande.

I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester som en del av våra metoder för urval när vi rekryterar fördomsfritt och objektivt. Det ger de sökande som går vidare efter ett första urval samma chans att visa upp sin kompetens och potential när de söker jobb via oss.

Välkommen med din ansökan!

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Frågor riktas till stadsdirektör Arne Selander på telefon (vxl) +358-18-5310 eller arne.selander(at)mariehamn.ax

Lär dig mer om oss

Mariehamns stad, Stadsarkitektkansliet

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddningstjänst, kultur, idrott och fritid.

I staden arbetar vi för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här - och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är också att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.


Adress: Torggatan 17, 22100 Mariehamn

Sinulle suositellut työpaikat