Siirry pääsisältöön
Stadsdirektör - Espoon kaupunki

I det växande Esbo bor nästan 320 000 invånare och staden har 11 000 anställda.

Esbo är en invånar- och kundorienterad gemenskap, som är van att i samarbete med invånare, företag, läroanstalter och universitet lösa de problem som tillväxten medför. Enligt stadens strategi, Berättelsen om Esbo, ska staden växa ekonomiskt, socialt, ekologiskt och kulturellt hållbart. Esbo vill vara en föregångare inom utvecklingen av städer. Esbo ska vara klimatneutralt år 2030.

Till Esbos starka sidor hör att befolkningen i genomsnitt är välmående och högt utbildad. Många internationella företag och uppstartföretag har hittat en hemort i Esbo. Esbo präglas av en livlig internationell företags- och innovationsverksamhet. Esbo har målmedvetet utvecklat sig som en nätverksstad med fem stadscentrum och två lokalcentrum. Stadens tjänster skapar välfärd och möjligheter till fortlöpande utveckling för invånarna. Esbo stärker sin ställning som Nordeuropas internationellt sett mest intressanta och attraktiva innovationskluster för kompetens, vetenskap, konst och ekonomi.

Till stadsdirektörens ansvarsområden hör att leda Esbos stadskoncern och att hantera ekonomin. Stadsdirektören ser till att de mål som fullmäktige har ställt upp för Esbo stads strategi blir uppfyllda. I stadsdirektörens arbetsbeskrivning ingår att utveckla metropolområdets konkurrenskraft genom att bilda nätverk med välfärdsområdet, näringslivet, universiteten, högskolorna och läroanstalterna samt regionala, nationella och internationella aktörer.

Stadsdirektören leder också hela stadsorganisationen samt koncernförvaltningen, som styr, övervakar och utvecklar hela stadskoncernen samt ansvarar för stadens stödtjänster. Koncernförvaltningen styr beredningen, verkställandet och utvecklingen av Berättelsen om Esbo på stadsnivå samt främjar god förvaltning, beslutsfattande, enhetliga verksamhetssätt, stadens livskraft och hållbar utveckling samt invånarnas och kundernas hälsa och välfärd.

Enligt 9 § 1 mom. i personalstadgan utser fullmäktige stadsdirektören till en visstidstjänst på sju år och beslutar om fortsättningsperioder på högst fyra år.

Behörighetskraven för tjänsten är högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ledarskap. Språkkunskapskravet är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Förtrogenhet med offentlig förvaltning är meriterande. I synnerhet engelska behövs för skötseln av internationella kontakter. Goda kunskaper i svenska räknas också som merit.

För att kunna sköta uppdraget med framgång behöver stadsdirektören ett strategiskt perspektiv, erfarenhet av ledarskap på koncernnivå och kompetens i att hantera ekonomi. Kompetens inom nätverks- och förändringsledning, förmåga att hantera partnerskap, erfarenhet av ledarskap inom näringslivet samt inom hållbar tillväxt och utveckling inom alla delområden av hållbarhet är till fördel i den utmanande och omfattande omvärlden.

Läs om meningsfullt arbete:
https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Ansökningarna ska lämnas in via www.espoonrekry.fi eller till Esbo stads registratur före ansökningstidens utgång 23.8.2024 kl. 15:45.

Uppgifter om anställningen:
Avtalsområdet AKTA

Läs mer

https://www.esbo.fi

Kontaktinformation

Upplysningar om tjänsten ges av Stadsstyrelsens representanter:
Stadsstyrelsens första vice ordförande Henna Partanen, tfn 040 761 9024, henna.partanen@vihreat.fi, och Henrik Vuornos, tfn 044 253 4444, henrik.vuornos@gmail.com
samt stadsdirektör Jukka Mäkelä, tis 20.8. kl. 11-15 och tors 22.8. kl. 9-11. Kontakt via stadens växel, tfn 09 81621.
Allmänna frågor som gäller rekryteringsprocessen kan också skickas till adressen keha.rekrytointi@espoo.fi.

Lär dig mer om oss

https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Plats
Esbo

 • Esbo stad - Savuton työpaikka
 • Esbo stad - Vastuullinen kesätyönantaja
 • Mer om arbetsgivaren
  Sök nu!
  Sinulle suositellut työpaikat
  Pikalinkit
  Suosituimmat maakunnat Uusimaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Pirkanmaa Pohjois-Savo Näytä kaikki
  Suosituimmat kunnat Turku Oulu Espoo Lahti Jyväskylä Näytä kaikki
  Suosituimmat ammattialat Opetus- ja kulttuuriala Terveydenhuoltoala Hallinto- ja toimistotyö Sosiaaliala Tekninen ala Näytä kaikki
  Suosituimmat tehtäväalueet Sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat Varhaiskasvatuksen muut tehtävät Lähi- ja perushoitajat Aineenopettajat ja lehtorit Luokanopettajat Näytä kaikki
  Sivun tiedot
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  Kuntarekrystä löytyy tuhansia avoimia työpaikkoja kaikkialta Suomesta.

  Työnhakijoille tarjoamme työvälineet työpaikkojen, sijaisuuksien ja keikkatöiden hakemiseen sekä tietoa työskentelystä kuntaorganisaatioissa ja hyvinvointialueilla.

  Työnantajille - kunnille, kaupungeille, hyvinvointialueille, kuntayhtymille ja kuntien omistamille yrityksille - tarjoamme rekrytoinnin ohjelmisto- ja asiantuntijapalveluja, jotka sopivat ulkoiseen ja sisäiseen rekrytointiin sekä sijaisuuksien hallintaan.

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Katso palvelun tietosuojaseloste, tietosuojalauseke sekä saavutettavuusseloste.

  Palautetta sivustosta voit lähettää osoitteeseen: tuki@kuntarekry.fi tai lomakkeella.

  Eväste-asetukset

  Löydät meidät myös täältä:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-palvelun tuottaa Grade Solutions Oy.