Stadsplanearkitekt - Pietarsaaren kaupunki

Stadsplanearkitekt - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad ledigförklarar en tjänst som stadsplanearkitekt på planläggningsavdelningen vid Centralen för tekniska tjänster.

Stadsplanearkitekten leder och utvecklar verksamheten på stadsplaneavdelningen enligt de fastslagna målsättningarna samt ansvarar för beredningen av ärenden som hör till hans ansvarsområde. Stadsplanearkitekten har budgetansvar för avdelningen och är medlem i tekniska sektorns ledningsgrupp.

Stadsplanearkitekten ansvarar för planeringen av markanvändningen i enlighet med vad Markanvändnings- och bygglagen föreskriver, samt därmed förknippade utredningar, planeringen av den fysiska miljön, värnandet om stadsbilden och skyddandet av byggnader. Stadsplanearkitekten fungerar som i Markanvändnings- och bygglagen avsedd planläggare.

Behörighetskraven för tjänsten är:
- arkitektexamen vid universitet eller teknisk högskola. Inriktning i examen är stadsplanering och
- erfarenhet av uppgörande av detaljplaner och
- språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken

Tjänsten tillsätts hösten 2019 eller enligt överenskommelse. Den som väljs till tjänsten bör uppvisa ett godtagbart läkarintyg innan prövotidens utgång. Prövotiden är sex månader.

T.f. tekniska direktören Harri Kotimäki, harri.kotimaki@jakobstad.fi, tel. 044-785 1750

Centralen för tekniska tjänster
Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö. Staden är värdkommun inom social- och hälsovården för Larsmo, Nykarleby och Pedersöre, och antalet anställda är 2500.

Mer om arbetsgivaren