Skip to main content
test

Miljöhälsovården i Borgå stad söker en hygienikerveterinär till en ny ordinarie tjänst med tillträde 1.10.2022 eller enligt överenskommelse.

IV stadsveterinär-hygieniker ansvarar för tillsyn av tillredningen av livsmedel av animaliskt ursprung, annan tillsyn av livsmedelsanläggningar, tillsyn av primärprodukter av animaliskt ursprung, tillsyn av import på den inre marknaden samt för andra uppdrag som det separat avtalas om med hygienikerveterinären som är arbetspar.

Tjänsteinnehavaren är stationerad i Borgå och verksamhetsområdet omfattar städerna Borgå och Lovisa samt kommunerna Askola, Lappträsk, Borgnäs och Sibbo. Verksamhetsområdet utvidgas vid ingången av år 2023 till Mörskoms och Pukkila kommuner. Ordinarie arbetstid är 38,25 h/vecka. Hygienikerveterinären har ingen jourskyldighet.

Vi söker en samarbetskunnig och flexibel person till livsmedelstillsynen. Behörighetsvillkor är legitimerad veterinär i Finland, livsmedelshygienikerexamen samt god muntlig förmåga i de båda inhemska språken. Språkkunskaper ska uppvisas med ett intyg. Kompetens i de delområden som berörs i arbetet, arbetserfarenhet i branschen samt specialveterinärexamen i branschen räknas som meriter. Körkort och egen bil är nödvändiga.

Lön och övriga villkor fastställs enligt läkaravtalet och Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal. Den uppgiftsrelaterade lönen är 4783,43 €/månad. Tjänsten är en heltidstjänst. Prövotiden är 6 månader. Innan tjänsten tas emot bör den för tjänsten valda personen uppvisa ett godtagbart läkarintyg.

Skicka din ansökan före 15.8.2022 kl. 12 via länken Sök nu. Till ansökan fogas CV.


Mer information om arbetet ges av III stadsveterinär-hygieniker Seija Heikkinen, tfn 040 7139 894 040 ända till 22.7.2022 och av servicechefen för miljöhälsovården Tiina Tiainen, tfn 040 723 4141 fr.o.m. 25.7.2022, e-postadresserna är av formen fornamn.efternamn@porvoo.fi

Läs mer

https://porvoonymparistoterveydenhuolto.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information om arbetet ges av III stadsveterinär-hygieniker Seija Heikkinen, tfn 040 7139 894 040 ända till 22.7.2022 och av servicechefen för miljöhälsovården Tiina Tiainen, tfn 040 723 4141 fr.o.m. 25.7.2022, e-postadresserna är av formen fornamn.efternamn@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Miljöhälsovård

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort. Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats. Sök till oss. Människorna gör staden!


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat