Starttipajan ohjaaja - Someron kaupunki

Starttipajan ohjaaja Somerolle (vuoden määräaikaisuus, joka todennäköisesti jatkuu)

Someron kaupunki etsii nuorisoalan loistotyyppiä!

Aloitamme Somerolla nuorten starttipajatoiminnan ja haemme nyt joukkoomme ammattitaitoista ohjaajaa. Starttipajamme on tarkoitettu alle 29-vuotiaille somerolaisille nuorille. Toiminta pajalla on pääasiassa pienryhmätoimintaa, jossa nuoria tuetaan kohti jokaisen yksilöllisiä tavoitteita. Toimintaan ei kuulu päivittäistä kädentaitotyöskentelyä, vaan pääpaino on nuorten elämänhallinnan tukemisessa ja tulevaisuuteen suuntaavassa ohjauksessa. Homma toimii matalalla kynnyksellä, ja pajan on tarkoitus olla ponnahduspaikka koulutukseen, työkokeiluun, työhön tai työpajoille.

Etsimämme loistotyypin tehtävänä on nuorten kokonaisvaltainen ohjaaminen ja arvostava kohtaaminen. Työhön kuuluu sekä ryhmä- että yksilöohjausta. Olet yksi turvallinen ja luottamuksellinen aikuiskontakti nuoren elämässä. Työskentelet tiiviissä yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän sekä koko nuorisotyön tiimin kanssa.

Toivomme sinulta monipuolista ohjauskokemusta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Arvostamme oma-aloitteisuutta, organisointikykyä, verkostoitumistaitoja sekä kehittämismyönteistä työotetta. Vahvuuksiksi katsomme myös palveluohjaukseen liittyvän osaamisen sekä kyvyn tukea nuorten sosiaalista vahvistumista ja opettaa työllistymiseen liittyviä taitoja.

Jotta voimme ottaa sinut tehtävään, sinulla on oltava riittävästi nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan koulutusta ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Lisäksi sinun pitäisi tuntea tietosuojaan ja salassapitoon liittyvät lait ja säännöstöt.

Työ alkaa elokuun alussa 2020 (tarkka päivä sovittavissa). Pajatoiminta on tarkoitus saada käyntiin viimeistään syyskuun alussa.

Palkkaa maksamme KVTES:in mukaisesti. Työssä on 4 kuukauden koeaika. Tehtävä on määräaikainen, koska toimintaa rahoitetaan vuosittain myönnettävällä valtionavustuksella. Todennäköisesti meillä on töitä tarjolla reilusti vuotta pidemmäksi ajaksi.

Jos sinut valitaan tehtävään, on sinun ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 edellyttämä rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastasi.

Jätäthän hakemuksesi Kuntarekryn kautta viimeistään 10.6.2020 klo 15.00! Haastattelut pidetään keskiviikkona 17.6.2020.

Lisätietoja

http://www.somero.fi

Tutustu työnantajaan

kirjastonjohtaja-vapaa-aikapäällikkö
Laura Tyysteri
p. 040 1268 330
laura.tyysteri@somero.fi

Someron kaupunki, Sivistys
Osoite: Joensuuntie 20, 31400 Somero

Somero on elinvoimainen Härkätienvarren maaseutukaupunki Varsinais-Suomessa, Uudenmaan ja Hämeen rajanaapurissa. Somero tunnetaan upeista vesistöistään, runsaasta vapaa-ajan tarjonnastaan, omaleimaisista kulttuuripersoonistaan sekä ennen kaikkea yritteliäisyydestään. Somero on savuton työnantaja.

Someron kaupunki - Savuton työpaikka