Stödperson för skolarbetet - Loviisan kaupunki

Stödperson för skolarbetet - Loviisan kaupunki

Lovisa är en charmig tvåspråkig kuststad som präglas av småstadsidyll. I kommunens 15 grundskolor och två gymnasier finns ca 150 lärare och 50 skolgångshandledare.
Lovisa har ett gemensamt skolavtal med grannkommunen Lappträsk.

För åtgärder som främjar likvärdighet i utbildningen utvidgar vi stödfunktionerna för förskolan och den grundläggande utbildningen genom att anställa två stödpersoner för skolarbetet för tiden 12.8.2019-31.5.2020.

Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande jobb.

Som vår stödperson deltar du i förverkligandet av både den individuella och generella elevvården. Verksamheten koncentreras tätt till elevernas skolarbete och därtill hörande vardag. Du stöder elevens skolgång samt vårdnadshavarna i uppfostringsfrågor.

Som stödperson i skolarbetet fungerar du som en del av stadens tvåspråkiga skolkurators- och psykologteam.

Till din kundkrets hör studeranden från båda språkgrupperna. Förutom att du behärskar svenska värdesätter vi kunnande finska, goda interaktionsfärdigheter och god samarbetsförmåga samt beredskap till mångprofessionellt samarbete. För att klara av uppgifterna bör du ha ett självständigt arbetssätt samt en bra organisationsförmåga av det egna arbetet. Vi värdesätter kännedom om skolvärlden, erfarenheter av att jobba med barn samt av mångprofessionellt nätverksarbete. Behörighetskraven är socionomexamen (AMK).

Möjlighet till egen bil är nödvändig. Som ett grönt val har Lovisa stad el-bilar till sitt förfogande.

Arbetstiden är 32 h/vecka. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2 295 €.

Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen www.kuntarekry.fi. Till ansökan bör du bifoga intyg över din behörighet. Eventuella bilagor i pappersformat kan även inlämnas till Lovisa stad, Centralen för bildning och välfärd, Karlskronabulevarden 8, PB 77, 07901 LOVISA.

Ett godtagbart läkarintyg inlämnas senast två veckor efter att uppgiften har tillträtts. Enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) bör den som väljs uppvisa ett straffregisterutdrag för att valet skall vinna laga kraft. Ansökningshandlingar är offentliga. Handlingarna returneras inte. Prövotiden är 4 månader.

Lisätietoja

http://www.lovisa.fi

Tilläggsuppgifter ger utbildningschef Timo Tenhunen, timo.tenhunen@loviisa.fi, tfn 0440 555 332

Centralen för bildning och välfärd
Osoite: Karlskronabulevarden 8, 07900 Loviisa

Kom och jobba i Finlands bästa småstad!
I Lovisa bor 15 000 aktiva och deltagande invånare. I Lovisa hittar du en havsnära boendeidyll, livskraftiga byar och en fridfull natur. Stadens cirka 1 000 anställda erbjuder människonära och företagsvänlig service på två språk.

Tutustu työnantajaan