Skip to main content
test
Strandövervakare Rantavalvoja - Pietarsaaren kaupunki

Strandövervakare
Strandövervakning vid Kittholmens simstrand i Jakobstad:
18 år fyllda. De, som väljs till uppgiften ska visa upp läkarintyg
och ett brottsregisterutdrag enligt brottsregisterlagen 6 § 2 mom.
och på begäran visa upp intyg över narkotikatest.
(Lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004))
Goda muntliga kunskaper i svenska och finska,
Övriga språkkunskaper ses som fördel.
Strandövervakare-, Simövervakare-, Simlärarskolning
krävs vid anställningen påbörjas.
I kraft varande EA-1 Första hjälp-skolning - intyg.
Godkänt genomfört simtest enligt FSL:s krav påvisas, före jobbet börjar.
Prövotid tillämpas.

Rantavalvonta Pietarsaaren Vanhan Sataman uimarannalla:
18 vuotta täyttänyt. Ne, jotka valitaan tehtävään, on osoittava lääkärin-
todistus ja lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 §:n 2.mom:n mukainen rikosrekisteriote ja pyydettäessä näyttää huumetestitodistus.
(Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004))
Ruotsin ja suomen kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito.
Muu kielitaito katsotaan eduksi.
Rantavalvonta-, Uimavalvoja-, Uimaopettajakoulusta vaaditaan työn alkaessa
Voimassa oleva EA1- ensiapukoulutus todistus.
Hyväksyttävästi suoritettu uimatesti SUH vaatimusten mukaisesti on osoitettava ennen työn alkamista
Koeaika.

Lisätietoja

http://www.pietarsaari.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Emilia Myntti 044-785 1334 emilia.myntti(a)jakobstad.fi
Tove Jansson tove.jansson(a)jakobstad.fi

Lisätietoja

Pietarsaaren kaupunki, Koulutusvirasto, Kulttuuri, urheilu ja vapaa-aika, Idrottsbyrån

Välkommen till Jakobstad! Tervetuloa Pietarsaareen! Jakobstad är en vacker, historisk stad vid kusten. Staden grundades av grevinnan Ebba Brahe år 1652. Hon gav staden namnet Jakobstad efter sin avlidne make Jacob de la Gardie. I det finskspråkiga namnet Pietarsaari bevarades namnet på den gamla storsocknen Pedersöre.Jakobstad har blivit känt bl.a. för sin maritima historia. Staden har traditionellt varit en skeppsbyggnads- och sjöfartsstad. Dessutom kommer man ihåg Jakobstad som parkernas och trädgårdarnas stad och som nationalskalden Johan Ludvig Runebergs födelseort. Pietarsaari on kaunis historiallinen kaupunki meren rannalla. Kaupungin perusti kreivitär Ebba Brahe vuonna 1652. Hän antoi kaupungille sen ruotsinkielisen nimen, Jakobstad, edesmenneen puolisonsa Jacob de la Gardien mukaan. Suomenkielisenä nimenä säilyi vanhan suurpitäjän Pedersören nimestä muotoutunut Pietarsaari.Pietarsaari on tullut tunnetuksi muun muassa merenläheisestä historiastaan. Kaupunki onkin perinteisesti ollut laivanrakennus- ja merenkulkukaupunki. Tämän lisäksi Pietarsaari muistetaan puistojen ja puutarhojen kaupunkina sekä Suomen kansallisrunoilijan Johan Ludvig Runebergin synnyinpaikkana.


Osoite: Pietarinpuistikko 8, 68620 Pietarsaari

Sinulle suositellut työpaikat