test

Strateg. hankinnan ja sopimushallinnan päällikkö

Hakuaika päättyy  10.10.2023 14:00

Kiinnostavatko sinua vaativat julkisen hankinnan tehtävät ja haluatko olla mukana varmistamassa, että julkiset palvelut toteutetaan asiakasmyönteisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti? Haemme nyt joukkoomme osaavaa strategisen hankinnan ja sopimushallinnan päällikköä. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hankintapalvelut vastaavat keskitetysti hankintojen kokonaisuudesta kategoriamallin mukaisesti. Rakennamme uutta organisaatiota ja luomme uutta toimintamallia. Haemme joukkoomme uudistamishaluista ja ennakkoluulotonta ammattilaista rakentamaan hyvää tulevaisuutta kanssamme.

Strategisen hankinnan ja sopimustenhallinnan tulosryhmän tehtävänä on hankintojen strateginen suunnittelu ja kilpailuttaminen, markkinoiden seuranta ja kumppanuudet ulkoisten palveluntuottajien kanssa sekä tuotannon valvonta ja sopimusseuranta toiminnan tukena. Tulosryhmä tukee ja osallistuu hankintoihin liittyvän tietojohtamisen ja tiedon läpinäkyvyyden sekä mittaroinnin kehittämistyöhön. Tulosryhmää johtaa kumppanuusjohtaja.

Strategisen hankinnan ja sopimushallinnan päällikkönä tehtäviäsi ovat mm.

- Strategisen hankinnan ja erityisesti organisaation laajuisen sopimushallinnan kehittäminen
- Hankintapalveluiden ja sopimushallinnan asiantuntijoiden työn sisällöllinen johtaminen
-Yhteistyö organisaation sisällä tulosalueiden ja tukipalveluiden kanssa
- Organisaation laajuisten toimintamallien luonti, ohjeistus ja koulutus

Edellytämme
- Vahvaa ymmärrystä strategisesta hankinnasta ja sopimushallinnasta sekä vähintään viiden vuoden työkokemusta julkisista hankinnoista
- Aikaisempaa kokemusta ihmisten ja asioiden johtamisesta
- Kokemusta viranhaltijatyöskentelystä hyvinvointialueella, sairaanhoitopiirissä tai kunnassa
- Kykyä priorisoida asioita sekä ratkaisukeskeistä, itsenäistä ja vastuullista työskentelyotetta
- Kykyä hallita monia yhtäaikaisia tehtäväkokonaisuuksia nopeasti muuttuvassa ympäristössä
- Näyttöä erinomaisista vuorovaikutus- ja neuvottelutaidoista
- Erinomaista kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa

Arvostamme
- Valmentavaa johtamisotetta
- Kokemusta julkisen hallinnon kehittämisprosesseista, kykyä työskennellä prosessimaisesti ja aikatauluttaa tehtäviä, ml. projektinhallinta
- Hankintalain ja relevantin oikeuskäytännön tuntemusta
- Kyvykkyyttä johtaa eri ammattiryhmiä ja kykyä tehdä henkilöstöä koskevia päätöksiä
- Esiintymistaitoa
- Erinomaisia tietoteknisiä perustaitoja sekä valmiutta omaksua tehokkaasti uusia tietojärjestelmiä
- Työhön liittyvää ruotsin ja englanninkielen taitoa sekä hankintojen ammattisanaston tuntemusta

Tarjoamme
- Monipuolisen työnkuvan ja näköalapaikan Suomen toiseksi suurimman hyvinvointialueen ytimessä
- Hyvän ja mutkattoman työyhteisön ja kollegiaalisen tuen työllesi
- Joustavan työajan ja etätyön mahdollisuuden

Lisätiedot: kumppanuusjohtaja Katariina Huikko p. 0505712968 (28.9. klo 9-10, 3.10. klo 15-16, 4.10. klo 8-9 ja 9.10 klo 14-15 tai voit jättää soittopyynnön). Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@varha.fi.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus alan johtamisesta ja kehittämisestä. Soveltuvaksi tutkinnoksi katsotaan esimerkiksi ylempi oikeustieteellinen tai kauppatieteen korkeakoulututkinto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.


Lisätietoja

http://varha.fi

Kumppanuusjohtaja Katariina Huikko p. 050 571 2968 (28.9. klo 9-10, 3.10. klo 15-16, 4.10. klo 8-9 ja 9.10 klo 14-15). Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@varha.fi.
Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on satoja eri ammattinimikkeitä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät *** Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag. Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns hundratals olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats. Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt. #ViGörEttGottJobb

Tutustu työnantajaan