Studiehandledare / Vamia - Vaasan kaupunki

Vasa stad söker en studiehandledare till Vamia för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare.

Vamia är en läroinrättning för yrkesutbildning som ägs av Vasa stad. Den har som uppgift är att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov.

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men utöver på finska och svenska utbildar vi även på engelska. Vi har årligen drygt 4 000 studerande och cirka 300 anställda och ordnar grundläggande yrkesutbildning samt tilläggsutbildning och fortbildning i form av yrkes- och specialyrkesexamen. Alla våra examina kan också avläggas som läroavtalsutbildning.

Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.

Behörighetsvillkoren för studiehandledare fastställs enligt förordningen om behörighet för personal inom undervisningsväsendet (986/1998).

Vi förutsätter erfarenhet av yrkesutbildning och utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket.

Vi värdesätter goda kunskaper i det andra inhemska språket och kunskaper i engelska räknas som merit. Dessutom värdesätter vi samarbetsvilja, flexibilitet samt förmåga att organisera och utveckla helheten studiehandledning.

Lönen och anställningsförhållandets villkor fastställs enligt bilaga 1 till del C i UKTA.

Prövotiden är sex månader.

Innan arbetet börjar bör den valda uppvisa ett godtagbart läkarintyg (T-intyg) över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag enligt lagen 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 16-17.
Ta med dina ursprungliga examensbetyg och arbetsintyg samt bestyrkta kopior av examensbetygen till intervjun. Kopiorna återlämnas inte.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Biträdande rektor Pia Finne, puh. 040 735 7041, eller pia.finne(at)vamia.fi

Bildningssektor / Vamia
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.