Suomen kielen ja viestinnän tuntiopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Suomen kielen ja viestinnän tuntiopettaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Turun ammatti-instituutin Uudenmaantien koulutusyksikköön haetaan opintovapaasijaista suomen kielen ja viestinnän tuntiopettajan tehtävään ajalle 2.9.2019-31.5.2020.

Tehtävä on osa-aikainen 70-90 % täysistä tunneista.

Opetus on sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa, mukaan lukien koulutusyksikön oppisopimustoteutukset.

Kokemus S2-opetuksesta katsotaan eduksi.

Palkkaus- ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C liitteen 1 mukaisesti. Työaika on ammatillisten oppilaitosten vuosityöaika.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Koeaika määräaikaisessa virkasuhteessa on puolet virkasuhteen kestosta.

Lisätietoja

http://www.taiturku.fi

Koulutuspäällikkö Kalle Ojanen puh. 044 907 3776, etunimi.sukunimi@turku.fi (lisätietoja tehtävästä saa ajalla 1.-6.8.2019)
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Kirjalliset hakemukset tulee jättää ennen hakuajan päättymistä osoitteeseen Turun ammatti-instituutti, Kirjaamo, PL 955, 20101 Turku.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Ammatillinen koulutus
Osoite: Uudenmaantie 43, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan