Suuhygienisti - Rovaniemen kaupunki

Suuhygienisti - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan terveydenhuollon palvelualueen

suun terveydenhuollossa

on haettavana

suuhygienistin toimi.

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on erikoishammashoitajan, hammashuoltajan tai suuhygienistin tutkinto terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Työ on monipuolista ja työyhteisössä toimivat osaavat hammaslääkärit ja hammashoitajat ja suuhygienistit. Moniammatillinen työyhteisö tukee potilastyössä. Työyhteisössämme on kirurgiaan, endodontiaan ja protetiikkaan perehtyneitä hammaslääkäreitä, joille voi tarvittaessa lähettää potilaita sekä konsultoida. Oikomishoito toteutetaan omana toimintana oikomistiimin voimin. Tehtävään sisältyy myös erityisryhmien suun terveydenhoitoa.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Olemme olleet mukana Hyvässä vastaanotossa, Kumppanuushankkeessa ja Hyvässä Potkussa. Pääset kehittämään työn tekemisen tapoja ja osaamistasi. Olemme ottaneet kokeiluun toiminnanohjausjärjestelmään pohjautuvan Joustava- klinikkamallin. Sinulta odotamme rohkeutta ja muutosmyönteistä asennetta olla mukana rakentamassa entistä toimivampaa suun terveydenhuoltoa.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukaista rokotussuojaa. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, Kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 31.1.2019 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida huomioida.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Palveluesimies Katariina Kettunen 040-7668392, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perusturvan toimiala, terveydenhuollon palvelualueella
Osoite: Hallituskatu 7, 96100,

Rovaniemen kaupungin perusturvan toimialan toimintaa ovat avovastaanotto, aikuisten sosiaalinen kuntoutus ja tuki, aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, maahanmuuttajasosiaalityö, palveluohjaus ja ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityö sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.

Tutustu työnantajaan