Suuhygienisti - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Suuhygienisti - Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen suun terveydenhuollossa on avoinna suuhygienistin toimi 1.9.2019 alkaen. Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain edellyttämä pätevyys ja riittävä suomen kielen taito.
Suuhygienistin työ on Karviaisessa monipuolista ja työnjakoa on kehitetty pitkälle.
Käytössämme on Winhit -potilastietojärjestelmä. Työaikamuotona on yleistyöaika. Tehtäväkohtainen palkka on 2509,72 euroa. Potilastyöstä maksetaan paikallisen sopimuksen mukainen erillinen toimenpidepalkkio. Työsuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työsuhteen alkaessa työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48§:n mukainen rokotussuoja.
Karviainen on savuton työnantaja.
Karviainen pyrkii olemaan kehityksen kärjessä. Suun terveydenhuoltoa on kehitetty mm. Hyvä vastaanotto - hankkeen avulla. Olemme koulutusmyönteisiä ja järjestämme myös Karviaisen sisäistä koulutusta suunnitellusti henkilöstön tarpeista lähtien.
Hoitotyön tavoitteissa pyrimme ennaltaehkäisevään työskentelyyn ja asiakkaan osallisuuteen. Arvostamme myönteisyyttä asiakaspalvelussa sekä kehittämishalukkuutta.

Toivomme että kiinnostuit tehtävästä! Sähköinen hakemus tulee jättää kuntarekryn kautta, työavain 240712 viimeistään 30.6.2019.
Noudatamme KVTES:n mukaista koeaikaa.

Haastatteluun kutsuttujen tulee esittää haastattelussa alkuperäiset opinto- ja työtodistukset

Lisätietoja

http://www.karviainen.fi/

Vastaava hammaslääkäri Päivi Lempinen 044 767 4866 tai
Osastonhoitaja Maija Pulkkinen 044 04211417 tai maija.pulkkinen@karviainen.fi

Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Työikäisten palvelulinja, Suun terveydenhuolto
Osoite: Nummenselkä 2, 03100 Nummela

Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan muodostama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi-Uudellamaalla. Kuntayhtymän väestöpohja on noin 37 900 asukasta. Henkilökuntaa kuntayhtymän eri tehtävissä on n. 450 henkilöä.

Tutustu työnantajaan