test
Suuhygienisti (3), Seututk hammashoitolat ja HTA-tiimi - Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri

Haetko suuhygienistin tehtävänkuvaa, jossa pääset itse vaikuttamaan työsi sisältöön? Haluatko tehdä töitä mukavassa ja osaavassa tiimissä? Seututerveyskeskus on työntekijöiden suosittelema työpaikka, tule mukaan osaavaan suun terveydenhuollon joukkoon! Voit olla vastavalmistunut tai ammattilainen, meillä saat tehtävääsi hyvän perehdytyksen.

Vahvistamme henkilöstöresurssejamme ja haemme nyt vakituiseen työsuhteeseen kolmea

SUUHYGIENISTIÄ

seututerveyskeskukseen:

- Multian ja Keuruun hammashoitolaan
Ensisijainen työpisteesi on Multian hammashoitolassa. Suunnitellusti työpiste voi olla myös Keuruun hammashoitolassa.

- Laukaan ja Konneveden hammashoitolaan, uusi toimi
Ensisijainen työpisteesi on Laukaan hammashoitolassa. Suunnitellusti työpiste voi olla myös Konneveden hammashoitolassa.

- Jyväskylän suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvioinnin (HTA) -tiimiin, uusi toimi
Tehtävänkuvaan kuuluu hoidon tarpeen arviointi, ajanvarausten tekeminen sekä muut hallintoa tukevat tehtävät. Lisäksi työ sisältää potilastyötä kaksi päivää viikossa. Hoidon tarpeen työtila on Kukkumäentiellä Jyväskylässä. Kliininen potilastyö tehdään sovitusti jossain Seututerveyskeskuksen hammashoitolassa.

Suuhygienisti vastaa omalta osaltaan alueen väestön suun terveydestä yhdessä hammaslääkärien ja -hoitajien kanssa. Työhön kuuluu kouluikäisen suun terveystarkastuksia, aikuispotilaiden hoidon tarpeen arvioita, parodontologista hoitoa ja omahoidon ohjausta. Suuhygienistin tehtävään voi kuulua myös hampaiden ensiapuluontoisia oikomistoimenpiteitä sekä suun hoidon koulutusta hoitohenkilökunnalle.

Hammaslääkärin konsultointi on helppoa ja moniammatillista yhteistyötä tehdään terveysaseman muiden työntekijöiden kanssa. Työilmapiiri on rento ja positiivinen. Meillä sinun on mahdollista vaikuttaa työaikoihin sekä työn sisältöön. Tiimimme pyrkii yhteiseen päämäärään hyvässä hengessä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itseohjautuvuutta sekä joustavuutta. Meillä on käytössä Lifecare- potilastietojärjestelmä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon henkilöstä annetun lain (559/1994) edellyttämä pätevyys, laillistettu suuhygienisti. Tehtävässä vaaditaan tartuntatautilain 48§:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa (6 kk).

Tervetuloa meille töihin!

Lisätietoja

http://www.seututk.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Annamme mielellämme lisätietoja:
-
Osastonhoitaja Viivi Raivio-Pekkarinen (Keuruu, Multia, HTA-tiimi)
puh. 014 336 6563
viivi.raivio-pekkarinen@seututk.fi
-
Osastonhoitaja Marjo Kurki (Laukaa, Konnevesi)
puh. 014 269 5696
marjo.kurki@seututk.fi
-
Ylihoitaja Eila Kerkelä
puh. 014 269 5909
eila.kerkela@seututk.fi

Lisätietoja

Seututerveyskeskus, suun terveydenhuolto

Keski-Suomen seututerveyskeskus toimii Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksena. Vastaamme kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta; lääkäripäivystyksestä ja -vastaanotosta, neuvolapalveluista sekä hoitajien vastaanotosta, suunterveydenhuollon palveluista, akuutista sairaalahoidosta, kuntoutuksesta sekä osin pitkäaikaishoidosta. Katso www.seututerveyskeskus.fi.

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on edelläkävijä sairaalatoiminnan modernisoinnissa. Vuonna 2021 käyttöön otettu maakunnan yhteinen uusi sairaalamme, Sairaala Nova, mahdollistaa potilaan tarpeista lähtevät, täysin uudenlaiset hoitoprosessit. Suomen suurimpana keskussairaalana tarjoamme lähes kaikkien lääketieteen erikoisalojen palveluita. Meillä on 3700 työntekijää. Sairaanhoitopiirimme keskus sijaitsee vetovoimaisessa Jyväskylässä.


Osoite: Kantolantie 12, 41340 Laukaa

Sinulle suositellut työpaikat