Suuhygienistin toimi - Euran kunta

Suuhygienistin toimi - Euran kunta

Haemme suuhygienistiä vakituiseen toimeen Euran sote-keskuksen hammashoitolaan.
Hammashoitolassa työskentelee tällä hetkellä 5 perushammaslääkäriä, oikomishoidon erikoishammaslääkäri, suukirurginen työpari, 7 hammashoitajaa ja 3 suuhygienistiä.

Tarjoamme monipuolisen suuhygienistin työkentän, johon kuuluu asiakkaan tai ryhmän hyvinvoinnin edistämistä, suu- ja hammassairauksien hoitoa sekä niiden ennaltaehkäisyä. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä, ulospäin suuntautuneisuutta, joustavuutta, monipuolista osaamista sekä halua ja valmiuksia oppia uusia työtehtäviä.

Palvelussuhteet ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.

Suun terveydenhuollossa on käytössä lääkeosaamisen varmistamiseen LOVE-verkkotentti.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, suuhygienistin AMK-tutkinto tai aikaisempi vastaava tutkinto. Toimeen valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.
Valinta tehdään henkilökohtaisen haastattelun jälkeen.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Edellytämme tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Eura on savuton kunta.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Vastaava hammaslääkäri Hanna Sarin puh. 044 422 4212 ja vastaava suuhygienisti Heli Helander puh. 044 422 4208

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Terveyspalvelut
Osoite: Terveystie 3, 27510 Eura

Eura on n. 12 000 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.

Tutustu työnantajaan