Suunnittelija - Lahden kaupunki

Lahden kaupungin nuorisopalvelut hakee virkasuhteeseen SUUNNITTELIJAA oppivelvollisuuden tukemiseen perusopetuksen jälkeen. Kyseessä on uusi virka, jossa ei vielä ole valmista toimintamallia.

Suunnittelijan keskeisenä tehtävänä on toimintamallin suunnittelu lain puitteissa. Hänen tehtäviin kuuluvat myös oppivelvollisen ja hänen perheensä tukeminen sopivan opiskelupaikan löytämiseksi määräajan puitteissa, verkostotyö oppilaitosten ja prosessiin liittyvien muiden palveluiden kanssa, asiaan liittyvien viranhaltijapäätösten valmistelu päättävälle viranomaiselle sekä oppivelvollisuuden valvontaan liittyvien valtakunnallisten tietojärjestelmien käyttö.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva vähintään AMK-tasoinen tutkinto esim. nuoriso- tai sosiaalialalta ja kahden vuoden työkokemus yli 15-vuotiaiden nuorten parista. Lisäksi edellytämme paikallisen palveluverkon tuntemusta. Tehtävän tuloksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä vahvaa verkostotyön osaamista.

Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja liitä kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseesi liitteeksi. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa. Virkaan valittavan on esitettävä Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikostaustaote ja toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Koeaika on 6 kuukautta.

Hakemukset Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta 21.6.2021 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.lahti.fi/nuorisopalvelut
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palvelupäällikkö Jaana Lehtinen, p. 050 518 4490, jaana.lehtinen(at)lahti.fi

Lisätietoja

Lahden kaupunki, Nuorisopalvelut

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!


Osoite: Kirkkokatu 21 E, 15140 Lahti

Sinulle suositellut työpaikat