test

Omnia hakee suunnittelijaa opintohallintojärjestelmän pääkäyttäjäksi.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.3.2022 - 30.9.2022.

Toimit keskeisessä roolissa InSchool -järjestelmän ylläpidossa ja kehittämisessä. Odotamme sinun ymmärtävän järjestelmässä käsiteltävän tiedon merkitystä ja sen vaikutussuhteita muihin järjestelmiin sekä valvovan järjestelmän tietosisältöä. Sinulla pitää olla kyky hahmottaa kokonaisuuksia, mutta tarvittaessa osaat kohdistaa huomiosi pieniin yksityiskohtiin.

Lisäksi pääkäyttäjänä tuet käyttäjiä, koulutat heitä ja tuotat tukimateriaalia. Teet sekä ylläpidät eri käyttäjäryhmien tarvitsemaa tietosisältöä yhdessä käyttäjien kanssa. Huolehdit myös käyttäjäoikeuksista sekä koodistojen ja raporttien ylläpidosta.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vähintään soveltuvaa toisen asteen tutkintoa ja vahvaa käytännön kokemusta vastaavista tehtävistä. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimitaitoja, joustavaa, rakentavaa ja jämäkkää yhteistyötä järjestelmätoimittajan, teknisen pääkäyttäjän ja käyttäjien kanssa sekä kykyä jäsentää, pelkistää ja päätyä ratkaisuun sekä keskeneräisyyden sietokykyä.

Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus vastaavasta tehtävästä, käyttökokemus opintohallintojärjestelmistä ja 2. asteen koulutustuntemusta.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö ja uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi (liikunta,- kulttuuri,- hyvinvointi- ja työmatkaetu).

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tea Hellakoski, p. 046 851 5151

Lisätietoja

Konsernipalvelut

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.


Osoite: Kirkkokatu 16 B, 02770 Espoo
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat