Suunnittelija 50 % (kyberturvallisuus) - Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Hakuaikaa on jatkettu 25.9.2020 saakka. Aiemmassa 31.8.2020 päättyneessä haussa mukana olleet hakemukset huomioidaan jatkohaussa.

Haemme kehittämis- ja suunnitteluyksikköön suunnittelijaa (50 %) STM:n rahoittamaan Kainuun rakenneuudistus vv. 2020-2021 - alueellisen valmistelun tukena (KaRa) -hankkeeseen ajalle 1.9.2020 - 31.7.2021.

Hankkeen tavoitteena on valmistautua Kainuussa sote-uudistukseen, kehittää johtamista ja ohjausta selkiyttämällä järjestämistehtävää. Siihen liittyen kehitetään tiedolla johtamisen kyvykkyyttä ja osaamista sekä käyttöönotetaan tiedolla johtamista tukevia työvälineitä. Toimintatapoja ja -prosesseja uudistetaan käyttöönottamalla digitaalisia välineitä.

Kehittämishankkeella on tiivis yhteys Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman mukaiseen Kainuun soten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kainuuseen - osa I: Helposti lähelläsi (HELLÄ) -kehittämishankkeeseen.
Hankesuunnitelma on luettavissa Kainuun soten nettisivulla osoitteessa https://sote.kainuu.fi/palvelut/kehittamishankkeet.

Suunnittelijan (50 %) tehtävänä on kehittää riskienhallintaa, laatia jatkuvuussuunnitelma sekä kehittää ja tukea keskitetyn lokienhallinnan käyttöönottoa. Kts. tarkemmin hankesuunnitelmasta osa-alue 3 Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla työpaketti 4 Kyberturvallisuuden parantaminen.

Kelpoisuusehtona soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, opiskelun loppuvaiheessa olevat otetaan myös huomioon. Edellytämme kokemusta ja näyttöä kyberturvallisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tietoturvallisuusriskien hallinnasta. Lisäksi edellytämme kokemusta ja näyttöä kehittämistyöstä, organisointikykyä, sujuvaa suullista ja kirjallista ilmaisukykyä, vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä rohkeaa ja ennakkoluulotonta työotetta.

Tehtäväkohtainen palkka on 1750 €/kk, jonka lisäksi maksetaan mahdollinen työkokemuslisä max. 8 %. Työ alkaa 12.10.2020, koeaika 4 kk

Vastaanotamme hakemukset pääsääntöisesti Kuntarekryssä.
Postitse lähetettävä hakemus osoitetaan Marita Pikkaraiselle ja lähetetään osoitteella:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kirjaamo
PL 400
87070 KAINUU
Kuoreen merkintä: "KaRa-suunnittelija Kyberturvallisuus"
Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-todistus) terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista.

Lisätietoja

http://sote.kainuu.fi

Tutustu työnantajaan

Projektipäällikkö Kristiina Taskinen, puh. 044 710 0852, kristiina.taskinen@kainuu.fi, kehittämisjohtaja Marita Pikkarainen, puh. 044 710 0862, marita.pikkarainen@kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Hallinto, TKS-yhteiset
Osoite: -, 87100 Kajaani

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) on arvostettu edelläkävijä sote-palvelujen kehittämisessä. Kainuun sote tuottaa seitsemän kunnan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut lasten päivähoitoa lukuun ottamatta, lisäksi yksi kunta on kuntayhtymässä osajäsenenä. Kainuun sote tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja. Kainuun sote työllistää noin 3 700 henkilöä.

Kainuun sote on savuton työpaikka. Työntekijät testataan huumausaineiden varalta.