Skip to main content
test

Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella kaupunkisuunnittelupalveluissa on haettavana suunnittelijan vakinainen tehtävä 15.9.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtäviin kuuluvat kaavoitusohjelmaan sisältyvien asema- ja yleiskaavojen laadintaan liittyvien luontoselvitysten laatiminen ja tilaaminen, konsulttitöiden ohjaus sekä muut kaavoitukseen liittyvät tehtävät.

Tehtävänimike ja palkkaus määrittyy hakijan koulutuksen ja kokemuksen perusteella.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus.
Valittavalla edellytetään jonkin laji- / eliöryhmän tuntemusta ( myös harrastuneisuutta), kykyä tehdä liito-oravan papanakartoituksia, ekologista ymmärrystä, mahdollisesti kokemusta vesiensuojeluun liittyvistä asioista sekä kokemusta paikkatieto-ohjelmista (QGis / MpaInfo).

Valinnassa painotetaan kokemusta luontoinventoinneista, työskentelystä paikkatiedon kanssa ja kaavoihin liittyvää tietämystä ja kaavaprosessin tuntemusta. Henkilön työt asettuvat kaavoituksen ja myös muiden kaupunkiympäristön yksiköiden yhteisiksi.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen tehtäväkentän ja merkityksellisen työn, joka sisältää päivittäin uusia haasteita kehittyä osana isoa organisaatiota. Lisäksi tarjoamme hyvän perehdytyksen tehtävään, sujuvan etätyömahdollisuuden ja mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen. Käytössäsi on jaksamista ja hyvinvointiasi tukevia etuja esim.: ePassi, työmatkaetu, henkilökunnan hyvinvointikortti ja työterveyshuolto.


Tehtävän työaika on 36,25 h/vko.
Palkkaus: 3774,54 - 3864,04 €/kk
Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/asuminen-ja-ymparisto/
https://jsm2018.sharepoint.com/:v:/r/sites/intra-sisaiset-palvelut/Jaetut asiakirjat/Brändivideot/tervetuloa_kuopioon_44sek (Original).mp4?csf=1&web=1&e=9h3fNd

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen, puh. 044 718 5430, heli.laurinen@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kaupunkisuunnittelupalvelut

Olemme ähes 123 000 asukkaan kaupunki, jonka tavoite on olla hyvän elämän pääkaupunki jokaiselle kuopiolaiselle ja esimerkki muulle maailmalle. Rakennamme sitä yhdessä 3 500 työntekijän voimin. Olemme saaneet aikaan merkityksellisiä hetkiä kuopiolaisille jo lähes 250 vuoden ajan. Millaisia hetkiä sinä haluat jättää jälkeesi?

Viisaalla kaavasuunnittelulla luodaan hyvää asuinympäristöä, turvataan tärkeitä rakennetun ympäristön ja luonnon arvoja sekä edistetään elinvoimaa.

Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat