Suunnittelija, POPsote-hanke - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

POPsote-hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen hankekokonaisuus, joka muodostuu tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelmasta ja sitä tukevien rakenneuudistuksen osahankkeista. Hankekokonaisuus on osa kansallista sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta ja kehittämistyötä sekä valmistautumista tuleviin maakunnallisiin hyvinvointialueisiin.

Hankkeessa ovat mukana kaikki Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kunnat (+ Simon kunta) ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisorganisaatiot. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen tämänhetkinen kokonaisbudjetti on noin 15,8 milj. €.

POPsoten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa toteutetaan neljää kehittämisohjelmaa:
- Lapset, nuoret ja perheet
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut
- Ikäihmisten palvelut
- Hoitotakuu

Kehittämisohjelmia toteutetaan yhdessä maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisorganisaatioiden kanssa. Jokaisen kehittämisohjelman kehittäjäresurssi on jaettu alueen sote-organisaatioiden käyttöön.

Haemme POPsoten kehittäjäresurssiin täydennykseksi suunnittelijaa sivistys- ja sotepalveluiden yhdyspinnalle Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen lapset, nuoret ja perheet -kehittämisohjelmaan. Suunnittelijan tehtävänä on toimia koko maakunnan alueella kehittäjien työparina varmistaen toimivan sivistys-sote -yhdyspinnan perhekeskustoiminnassa. Suunnittelija toimii sivistyspalveluiden asiantuntijana kehittämistyössä.

Tehtävä on määräaikainen 31.12.2021 asti. Tehtävän jatko määräytyy Tulevaisuuden sotekeskusohjelman kansallisen täydennyshaun päätösten mukaisesti vuoden 2022 osalta.

Suunnittelijan tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta kehittämisohjelman mukaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittämisestä.
Eduksi katsotaan kasvatus- ja opetusalan koulutus, kokemusta sivistyspalveluissa työskentelystä ja maakunnallisesta kehittämistyöstä sekä hyvät verkostot.

Tehtäviin voivat hakea kaikki tehtävistä kiinnostuneet ja hakuedellytykset täyttävät hakijat. Koulutussuunnittelija voi tulla tehtävään POPsote-hankkeen (PPSHP:n) palvelukseen. Jos kyseessä on hankealueen kuntien ja sote-organisaatioiden palveluksessa oleva henkilö, hän voi jatkaa palvelussuhteessa nykyiseen työnantajaansa, jolloin hänen työpanoksensa siirrosta POPsote-hankkeelle tehdään yhteistyösopimus nykyisen työnantajan ja PPSHP:n kesken. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä/POPsote-hankkeella on työntekijään työnjohto-oikeus. Tehtävää hakevan työntekijän/viranhaltijan on varmistettava, että hänen omassa organisaatiossaan on mahdollista tehdä tarpeellisia tehtäväjärjestelyjä, jotka mahdollistavat siirtymisen vastaanottajan tehtäviin joko kokonaan tai osittain.

Palkkaus noudattelee POPsote-hankeen kehittäjätyöntekijöiden palkkatasoa ja määräytyy pääosin oman nykyisen tehtävän mukaisesti, mikäli tehtävät vastaavat vaativuudeltaan omaa tehtävää. Palkkaus sovitaan valitun henkilön kanssa erikseen.

Pysyväisluonteinen työntekemispaikka ja etätyömahdollisuudet sovitaan erikseen.

Lisätietoja

http://www.popsote.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa projektikoordinaattori Leena Mämmi-Laukka, p. 050 395 0339. Sähköposti: leena.mammi-laukka@oulunkaari.com
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Konsernipalvelut, Kehitys ja viestintä, Projektiyksikkö
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sinulle suositellut työpaikat