test

Suunnittelija, yliopistollinen sote-keskus

Hakuaika päättyy  22.9.2023 14:00

Hei sinä pedagogiikan asiantuntija, etsitkö uusia haasteita ja vaihtelevaa monipuolista työtä? Haemme suunnittelijaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) yliopistollisen sote-keskuksen yleislääketieteen jatkokoulutustiimiin 2.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtäviisi kuuluu sekä tiimimme pedagogisena asiantuntijana toimiminen että yleislääketieteen jatko- ja täydennyskoulutuksen koordinointia ja käytännön järjestelyjä Länsi-Suomen yhteistyöalueella (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Pohjanmaa). Varhan yleislääketieteen jatkokoulutuksen ydintiimiin kuuluu lisäksesi kaksi koulutusylilääkäriä ja aluekoordinaattorit Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueilta. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä mm. Satakunnan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden yleislääketieteen koulutusylilääkärien, Turun yleislääketieteen oppialan toimijoiden sekä koko yhteistyöalueen yleislääketieteen kouluttajien ja koulutettavien kanssa.

Pedagoginen asiantuntijatehtävä pitää sisällään mm. yleislääketieteen jatkokoulutuksen arviointi- ja tutkimustehtäviä sekä kansallista kehittämistä. Yhdessä tiimin kanssa koordinoitte osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen käytännön toteutusta ja implementointia. Pedagogisen asiantuntijatehtävän lisäksi suunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. koulutusten käytännön järjestelyjä, rekisterien ja nettisivujen ylläpitoa, tilaus- ja hankinta-asioita sekä muita avustavia tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävässä menestyminen edellyttää koulutusta sekä työkokemusta pedagogiikan alalta, hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä joko olemassa olevaa hyvää osaamista tarvittavista IT-työkaluista / -sovelluksista (esim. excel ja webropol) tai innostusta ja kykyä näiden oppimiseen. Lääketieteen koulutuksen ja perusterveydenhuollon tuntemus helpottaa työtä, mutta se ei ole edellytys tehtävään.

Arvostamme joustavaa tiimihenkisyyttä, oma-aloitteisuutta, itsenäistä työotetta ja kehittämishalukkuutta. Työpaikka on Turussa ja etätyö osittain sopii myös tehtävään.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Lisätietoja

http://varha.fi

Lisätietoja antaa Susanna Laivoranta-Nyman, palvelujohtaja, yliopistollinen sote-keskus, puh. 050-5111734 ja sähköposti etunimi.sukunimi@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä. Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on satoja eri ammattinimikkeitä. Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät

Tutustu työnantajaan