test
Suunnittelijaopettaja - Kokkolan kaupunki

Kokkolan kaupunki hakee suunnittelijaopettajaa Kokkolan seudun opistolle määräajaksi 1.2.2022-31.7.2023.

Kokkolan seudun opisto on Kokkolan kaupungin omistama ja ylläpitämä kansalaisopisto, joka järjestää sekä suomen- että ruotsinkielisiä vapaan sivistystyön lainsäädännön mukaisia kansalaisopisto-opintoja Kokkolassa. Opiston vuotuinen opetustuntimäärä on noin 18 000 tuntia.
Opiston toiminta-ajatuksena on edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja sivistystä tarjoamalla mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, tukea moniarvoista ja monikulttuurista yhteiskuntaa sekä kestävää elämäntapaa. Opiston toimintaa ohjaa yhteisöllisyys ja toiminnassa korostetaan ilon merkitystä ja luovuuden voimaa oppimisen edistäjinä.

Etsimme moniammatillisen työskentelyotteen ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa suunnittelijaopettajaa.
Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat
- Opetuskokonaisuuksien ja kurssien suunnittelu sekä koordinointi,
- opetuksen ja opiston toiminnan kehittäminen,
- sidosryhmäyhteistyö,
- hanketyöhön osallistuminen (hankkeiden laadinta ja seuranta),
- toiminnan ja kurssien markkinointi,
- opiston yleiset järjestelyt ja muut hänelle määrätyt työt.
Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
- kiinnostusta useisiin koulutusalueisiin,
- hyviä tietoteknisiä taitoja,
- itsenäistä työskentelyotetta,
- organisointikykyä,
- ihmissuhdetaitoja.

Koulutusvaatimuksena on vapaan sivistystyön asetuksen mukainen opettajan pätevyys; korkeakoulututkinto ja vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Kokemus vapaan sivistystyön ja/tai koulutussuunnittelun tehtävistä katsotaan eduksi. Palkkaus OVTES.n ja paikallisen työn vaativuuden arviointijärjestelmän mukainen Kielitaitovaatimuksena edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa, ruotsin kielen taito ja muu kielitaito katsotaan eduksi.

Valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava työterveyslääkärin lausunto terveydentilastaan (sis. huumausainetestin) sekä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta. Noudatamme toimen täytössä kuuden kuukauden koeaikaa.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen määräaikaan mennessä http://www.kuntarekry.fi-sivujen kautta sekä liittämään hakemuksen mukaan kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset skannattuina tai toimittamaan niistä kopiot Kokkolan sivistyskeskukseen. Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta jättää sähköistä hakemusta, niin kirjalliset hakemukset voi toimittaa os. Kokkolan sivistyskeskus, Kauppatori 5, 67100 Kokkola.

Lisätietoja

http://www.kokkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Asko Muilu, rehtori p. 044-7809530, Päivi Makkonen, suunnittelijaopettaja p.044-7809527, s-posti: etunimi.sukunimi(at)kokkola.fi.

Lisätietoja

Kokkolan kaupunki, sivistystoimi

Kasvava ja kehittyvä Kokkola on monipuolinen, kaksikielinen maakuntakeskus. Kokkola tarjoaa asukkailleen korkeatasoiset asumisolosuhteet, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Kaupungin vahvuuksia ovat laadukas koulutustarjonta sekä monipuolinen elinkeinorakenne.

KOKKOLA –meillä on laajempi horisontti.


Osoite: Vaasantie 7, 67100 Kokkola
Kokkolan kaupunki - Savuton työpaikka Kokkolan kaupunki - UNICEF lapsiystävällinen kunta

Sinulle suositellut työpaikat