Skip to main content
test
Suunnitteluassistentti - Satakuntaliitto

Satakuntaliitto hakee alueiden käytön toimialalle määräaikaiseen tehtävään

SUUNNITTELUASSISTENTTIA

Suunnitteluassistentin päätehtävänä on Satakunnan maakuntakaavan 2050 laadinnan avustavat tehtävät, osallistuminen osallistumis- ja vuorovaikutusprosessiin liittyviin tehtäviin ja maakuntakaavaa koskevaan viestintään. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen Vihreän siirtymän hankkeet Satakunnan maakuntakaavassa 2050 -selvityksen laadintaan ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyihin sekä viestintään. Suunnitteluassistentin tehtäväkuvaan voidaan tehdä täsmennyksiä valittavan henkilön koulutuksen ja osaamisen sekä Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan tarpeiden mukaan.

Kelpoisuusehtona on
- tehtävään soveltuva koulutus
- toimisto-ohjelmistojen hyvä hallinta
- kokemusta kaavoitusprosesseista

Eduksi katsotaan paikkatieto-osaaminen. Hakijalla tulee olla hyvien vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitojen lisäksi kyky työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti.

Työsuhteessa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Määräaikaisen suunnitteluassistentin tehtäväkohtainen palkka on 2650 €/kk + kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaiset lisät.

Työ alkaa 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan. Määräaikainen työ kestää 31.12.2025 asti.

Lisätietoja

http://www.satakunta.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa alueiden käytön johtaja Susanna Roslöf, puhelin 044 711 4334, sähköposti susanna.roslof(at)satakunta.fi

Lisätietoja

Satakuntaliitto

Satakuntaliitto on kuntayhtymä, jonka tehtävänä on alueiden käytön suunnittelu, aluekehitys ja maakunnan edunvalvonta sekä kuntien välisen yhteistyön edistäminen. Satakuntaliiton alueiden käytön toimiala vastaa maakuntakaavoituksesta, merialuesuunnittelusta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta sekä hyvän ympäristön turvaamisen edistämisestä yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa.


Osoite: Pohjoisranta 11 D, 28100 Pori

Sinulle suositellut työpaikat