Suunnitteluassistentti - Turun kaupunki

Haemme suunnitteluassistenttia hoitamaan asiakasviestintää ja markkinointia Kunnallisen työllisyyskokeilun ajaksi 1.1.2021-30.6.2023. Työllisyyskokeilussa Turku ottaa vastuulleen työllisyydenhoitoon liittyviä tehtäviä, joista säädetään kokeilulaissa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista. Työntekopaikkana on Turun kaupungin Työllisyyspalvelukeskus.

Suunnitteluassistentti hoitaa asiakasviestintää tavoitteiden mukaisesti ja toimii yhteyshenkilönä kaupungin yhteisiin viestintäpalveluihin. Hän suunnittelee ja laatii tiedotteita ja muuta viestintämateriaalia, kuten esitteitä, lehti-ilmoituksia, videomateriaalia ja messumateriaalia ja on mukana tapahtumien järjestämisessä ja niiden viestinnässä. Hän toimittaa työllisyyspalveluiden infolehdet ja vastaavat tiedotteet sekä huolehtii, että työllisyyspalveluiden osalta kaupungin nettisivut ovat ajan tasalla. Tehtäviin kuuluu myös yhteistyö kaupungin viestintäpalveluiden ja TE-toimiston viestinnän kanssa ja tarv. hän myös opastaa apunaan toimivia projektityöntekijöitä ja harjoittelijoita sekä seuraa osaltaan toiminnan tuloksia ja vaikutuksia.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja ja kiinnostusta työllisyysasioita kohtaan. Mahdollinen alan harrastuneisuus ja lisäkoulutus luetaan eduksi.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Työllisyyspalvelujohtaja Riitta Uitto 040 183 4530.
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Palvelukeskukset, Työllisyyspalvelukeskus
Osoite: Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua

Turussa tehdään tänäänkin lisää uudistuksia. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.