Suunnitteluinsinööri - Turun kaupunki

Haemme suunnitteluinsinööriä virkasuhteeseen kaupunkiympäristötoimialan kaupunkirakentamisen palvelualueelle.

Suunnitteluinsinöörinä vastaat itsenäisesti yleisten alueiden taitorakenteiden sekä liikuntapaikkojen yleis- ja rakennussuunnittelusta ja toimit suunnittelun koordinaattorina. Toimit työmaan rakentamisenaikaisena suunnittelija-asiantuntijana ja laadit tarvittavat muutossuunnitelmat alasi asiantuntijana. Vastaat konsulttityönä tehtävien suunnittelutöiden tilaajana toimimisesta ja suunnitelmien ohjaamisesta. Suunnitteluinsinöörinä toimit infran suunnittelupäällikön sijaisena ja osallistut suunnittelualasi asiantuntijana toteutussuunnittelun suunnitteluhankkeisiin edellä mainittujen tehtävien salliessa.

Kelpoisuusehtona virkaan on tehtävään soveltuva insinöörin tutkinto ja hyvä kokemus infrasuunnittelusta. Työtehtävien hoitaminen edellyttää sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa sekä valmiutta suunnitteluhankkeiden ohjaamiseen. Tietomallikokemus on eduksi.

Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Viran tehtäväkohtainen palkka on 3.667,32€/kk, teknisten sopimuksen ammattialalisä enintään 8 % kokemuksesta riippuen.

Tarjoamme sinulle haastavan ja vastuullisen työn, innostuneen työilmapiirin ja asiantuntevan organisaation tuen, nykyaikaiset työvälineet ja mahdollisuuden itsesi kehittämiseen voimakkaasti kehittyvällä alalla.

Kaupunkiympäristötoimiala vastaa toimintaedellytysten luomisesta ja järjestämisestä vetovoimaisen kaupungin kasvulle, kaupunkiympäristön kehittämiselle, rakenteelliselle toimivuudelle ja viihtyisyydelle. Toimiala vastaa myös kaupungin rakennetusta infraomaisuudesta, laadukkaan kaupunkiympäristön toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä terveellisten tilojen toteuttamisesta. Lisäksi toimiala vastaa ympäristöön ja rakentamiseen liittyvistä viranomaispalveluista, ympäristönsuojelusta, seudullisista jätehuollon viranomaispalveluista sekä seudullisista joukkoliikennepalveluista.

Suunnitteluinsinööri sijoittuu kaupunkiympäristötoimialan kaupunkirakentaminen palvelualueen toteutussuunnitteluyksikköön. Yksikkö huolehtii katu- ja puistosuunnitelmien sekä kaupunkiympäristön toteutusta varten tarvittavien rakennussuunnitelmien valmistelusta. Yksikkö vastaa suunnittelun tilaamisesta ja suunnittelun ohjauksesta sekä tekee osan toteutussuunnittelusta omana työnä. Yksikön tehtäviin kuuluu myös tarvittavien viranomaislupien ja selvitysten valmistelu.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi
http://www.turku.fi/kaupunkiymparistotoimiala

Tutustu työnantajaan

Infran suunnittelupäällikkö Kari Linnakoski, puh. 0449075950, etunimi.sukunimi@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa ennen hakuajan päättymistä osoitteella: Kaupunkiympäristötoimiala, kirjaamo, PL 355, 20101 Turku

Turun kaupunki, Kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen, kaupunkiympäristön toteutussuunnittelu
Osoite: Puolalankatu 5, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.